images/stories/slide/1.jpg
images/stories/slide/2.jpg
images/stories/slide/3.jpg

Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ,можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета доставете ја до претседателот на синдикланата организација.

Архива

Прирачник за КД

ОСТВАРЕНА ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

14.09.2017 година

Измени на Законот за извршување на санкции со учество на Синдикатот на УПОЗ, потпишување на Колективен договор за КПУ И ВПУ, проблемите на затворската полиција и подобрување на условите и средствата за работа се дел од проблемите за кои се разговараше со Директорот на управата за извршување на санкции.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, претседателот на одборот за КПУ и ВПУ Звонимир Бошњак и претседателите на синдикалните организации при затворите Прилеп и Охрид Душко Момироски и Зоран Момироски проследија низа барања и го запознаа директорот на Управата за извршување на санкции со проблемите со кои се соочуваат вработените во КПУ и ВПУ.

Прашања за кои е потребно итно решавање се поставија измени на Законот за извршување на санкции, потпишување на Колективен договор, зголемување на бројот на вработени согласно бројот на осудени лица, подобрување на условите за работа, обновување на средствата за работа, обновување на стопанските единици и други проблеми со кои се соочуваат вработените во КПУ и ВПУ.

Read more...

 

УПОЗ ЈА ДОБИ БИТКАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

05.07.2017 година

На вчерашната седница на Владата на Р. Македонија донесена е Одлука за промената на работното времесо што конечно е прифатена иницијативата на Синдикатот на УПОЗ од 2011 година. 

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ) ја поздравува Одлуката на Владата на Р. Македонија за промена на работното време, односно воведување на флексибилно работно време вработените во јавниот сектор од 07:30 – 08:30 до 15:30 – 16:30.

Синдикатот на УПОЗ веднаш по промената на работното време се спротистави на Одлуката на тогашната Влада во 2006 година, за измена на работното време но иако барањата беа навремени и издржани, а членовите на Синдикатот беа спремни и со штрајк да побараат поништување на ваквата Одлука за жал тогашната Влада немаше слух да разговара со Синдикатот на УПОЗ.

Пред шест години Синдикатот на УПОЗ достави иницијатива за промена на работното време до Економско социјалниот совет која беше поддржана од работодавачите, научната и стручната јавност и прифатена со консензус од Економско социјалниот совет. Иако нашата иницијатива беше доставена до Владата на Р. Македонија и ставена на дневен ред, Владата не се изјасни по неа.

Read more...

   

ОСТВАРЕНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА

20.06.2017 година

Отпочнување на преговори за потпишување на Колективен договор, добивање на бенифициран стаж за вработените во шумската полиција и измена на законски одредби се дел од работите за кои се разговараше на првата работна средба со министерот Љупчо Николовски.

Да се почне постапката за дефинирање и потпишување  на колективниот договор за вработените во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), договорија денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и Пеце Грујовски претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ), кој минатата година беше доeставен од Синдикатот на УПОЗ до МЗШВ.

На средбата беше договорено во најбрз рок да се формира работна група во која ќе учествуваат претставници од МЗШВ и Синдикатот на УПОЗ, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии за да вработените шумски полицајци добијат бенефициран стаж.

Министерот Николовски беше информиран и за повеќе нерешени прашања кои се од интерес на членовите на Синдикатот на УПОЗ при МЗШВ, а особено за шумската полиција за која, според УПОЗ, мора во најбрзо време да се регулираат правата кои не се решени согласно Законот за шумите, а особено укинување на правилникот за плати и регулирање на платите на вработените во шумската полиција со Колективен договор. 

   

СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА ДАМЈАН МАНЧЕВСКИ

08.06.2017 година

Измени на Законот за административни службеници, промена на работното време и потпишување на Колективен договор беа главните барања на Синдикатот на УПОЗ на првата средба со министерот Дамјан Манчевски.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, Потпретседателот за Управа Васе Неданоски, Потпретседателот за правосудство Верица Тасева и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски на првата средба одржана во Охрид на 8 јуни 2017 година, проследија низа барања за кои Синдикатот на УОПЗ се бореше изминатите неколку години и изразија надеж конечно ќе бидат слушнати и исполнети нивните барања за нов колективен договор и почитување на правата на службениците во управата и правосудството.

Министерот за МИОА Дамјан Манчевски уште на самиот состанок ги прифати барањата на Синдикатот на УПОЗ за промена на работното време, измени на законот за вработените во јавниот сектор и административните службеници и потпишување на нов колективен договор за вработените во јавниот сектор, а Синдикатот на УПОЗ како релевантен фактор ќе биде вклучен во подготовка на текстот на законот како и друго останати подзаконски акти.

Read more...

   

Page 1 of 64

ПОДРЖУВАЧ НА СИНДИКАТОТ

  

   

Корисни линкови

Билтен