images/stories/slide/1.jpg
images/stories/slide/2.jpg
images/stories/slide/3.jpg

Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ,можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета доставете ја до претседателот на синдикланата организација.

Архива

Прирачник за КД

РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ

05.10.2016 година

На првата средба со Претседателот на инспекцискиот совет беше разговарано за актуелните проблеми со кои се соочуваат инспекторите, опременоста, колективниот договор за вработените во инспекторатите и потребата од измени на Законот за инспекциски надзор особено во деловите за оценувањето и водењето на дисциплинските постапки.

На средбата освен претседателот на УПОЗ, Пецо Грујовски и генералниот секретар Трпе Деаноски присуствуваа и членовите на Одборот за инспекциски служби Димитар Гаќев (претседател на Одбор за инспекциски служби), Соња Солевска, Дарко Блинков, Звонимир Јаневски и Олга Влинтова.

На оваа средба Претседателот на Инспекцискиот совет беше запознаен со потребата од измени на Законот за инспекциски надзор (ЗИН). Беа истакнати нелогичностите во Законот особено оние кои се однесуваат на оценувањето, дисциплинските постапки и времетраењето на лиценците.

Како актуелни теми кои му беа предочени на претседателот на Инспекцискиот совет, а кои се однесуваат за вработените во инспекторатите беа:

·       Намалување на административните обврски на инспекторите;

·       Измена на начинот на планирање на надзорите;

·       Опремување на инспекторатите;

Read more...

 

ДОКОЛКУ ВЛАСТА ПРЕЗЕМЕ ДЕЈСТВИЈА СПРОТИВНИ НА НАШИТЕ БАРАЊА, ШТРАЈКОТ ПОВТОРНО ЌЕ ПРОДОЛЖИ

12.09.2016 година

Синдикатот на УПОЗ моментално не гледа сериозен и одговорен социјален партнер во сегашниот состав на Министерството за правда и Судскиот буџетски совет, а не сакајќи да ги изложи своите членови да бидат незаконски казнувани, да бидат малтретирани и да им се закануваат, донесе одлука штрајкот во судовите во Република Македонија да остане во мирување.

Извршниот одбор на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на денешната седница расправаше во врска со натамошниот тек на штрајкот во судовитево Република Македонија кој беше ставен во мирување.

Беше оценето дека судската и извршната власт за време на штрајкот а и потоа, не пројавија никаков интерес и низ дијалог и преговори со Синдикатот да го решат настанатиот спор. Во овој период, најбезобразно демонстрираа ароганција, сила и моќ што кулминираше со незаконското казнување на учесниците во штрајкот. За извршната и судската власт ништо не значеа ниту укажувањата од Државниот инспекторат за труд и Народниот правобранител дека постапиле незаконито казнувајќи ги штрајкувачите. Исто така, ништо не значеа и укажувањата од Светската и Европската федерација на Синдикатите од јавниот сектор дека Владата на РМ и Министерството за правда должни се да преговараат со Синдикатот.

Read more...

   

АКО СТЕ ПРОТИВ ШТРАЈК - МОЖЕ ДА ВЕ ИЗБЕРАТ ЗА СУДИЈА

06.09.2016 година

Меѓу судиите кои во понеделникот беа избрани во повисоките судови и напредуваа, Синдикатот на УПОЗ и неговите членови препознаа имиња на судии кои особено се "истакнаа" за време на штрајкот во судовите и направија се за да ги заплашат членовите, да ги казнат и да ги одвратат од штрајкување и со тоа претпоставуваме дека си го одработија и својот избор во повисоките судови. 

Синдикатот на УПОЗ, со особено внимание го проследи соопштението на Судскиот Совет на РМ, од 232 - ра седница на која беа избрани судии во повеќе основни судови, апелационите, Управниот, Вишиот управен суд и Врховниот суд на РМ.

Го поздравуваме изборот на судии од Академијата на судии и јавни обвинители и сенадеваме декауспешно,совесно, чесно,одговорно, посветено и законитоќе ја обавуваат функцијата судија.

Затоа изборот на неколку судии избрани во повисоките судови (Апелационите и Врховниот) не можеме да кажеме дека е изненадување за Синдикатот бидејќи за нив тоа се очекуваше и се најавуваше уште за време на штрајкот.

Read more...

   

ОДЛУКА ЗА ШТРАЈКОТ НА 12-ти СЕПТЕМВРИ

31.08.2016 година

На седницата на Извршниот одбор на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ беше оценето дека Одлуката за штрајкот да биде донесено на 12 септември. До тогаш очекуваме политичката ситуација во земјата да биде појасна и ќе се знае дали ќе има техничка влада.

На денешната седница на Извршниот одбор на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ се расправаше за понатамошниот тек на штрајкот во судовите.

Се одлучи штрајкот во судовите и понатаму да остане во мирување поради актуелната сложена политичка состојба во државата, односно да се почека дали ќе се состави техничка Влада или со работа ќе продолжи постоечката Влада. Ова од причина што доколку се оформи техничка Влада истата нема да има овластување да носи одлуки со кои евентуално би се прифатило нашето барање истакнато со штрајкот.

Read more...

   

Page 1 of 57

ПОДРЖУВАЧ НА СИНДИКАТОТ

Корисни линкови

Билтен