• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОДРЖАНА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

ТЕМА НА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА БЕШЕ "УТВРДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ - СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СИНДИКАТОТ" КОЈА СЕ ПОКАЖА ДОСТА ПРАКТИЧНА И ИНТЕРЕСНА ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ. 

Повеќе...

АДМИНИСТРАТИВЦИТЕ НЕ СЕ НЕРАБОТНИЦИ

17.04.2018 година

Реакција на Синдикатот на УПОЗ по повод изјавите на премиерот Зоран Заев за не ефикасноста на јавната администрација и генерализирањето дека сите вработени во администрацијата се не работници.

Повеќе...

ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ Е РАБОТОДАВАЧ НА СУДСКАТА СЛУЖБА?

12.04.2018 година

Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрат и до претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да одговори кој е работодавач на вработените во судската служба. Неговите постпаки се збунувачки. За време на штрајкот во 2016 година тој беше работодвач и со наредба ги казни вработените штрајкувачи. Сега кога тие бараат да оставрат право од работен однос - јубилејни награди, тој вели дека не е работодавач.

Повеќе...

Синдикатот на УПОЗ и МИОА започнуваат подготовка на грански колективен договор

07.03.2018 година
Министерот за инфоратичко општество и администрација Дамјан Манчевски, по покана на Синдикатот на УПОЗ присустуваше на 12-тата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, каде ги претстави активностите на МИОА во делот на реформата во јавната администрација.

Повеќе...

Известување во врска со степенот на кариера

19.02.2018 година

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

Повеќе...