images/stories/slide/1.jpg
images/stories/slide/2.jpg
images/stories/slide/3.jpg

Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ,можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета доставете ја до претседателот на синдикланата организација.

Архива

Прирачник за КД

УКИНАТ ЧЛЕНОТ 144 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

По иницијатива на Синдикатот на УПОЗ и претходно поведената постапка  за оценување на уставноста на одредби од Законот за судска служба, Уставниот суд на Р. Македонија го укина членот 144 од Законот за судска служба кој ги обврзуваше судските службеници да доставуват сертификати за познавање странски јазик и компјутерски програми.

Скопје 30.01.2016 година

Во ноември 2014 година, Синдикатот на УПОЗ до Уставниот суд на Р. Македонија достави иницијативи за оценување на уставноста на одредби од Законот за судска служба.

Уставниот суд на седница одржана на 31.10.2016 година, донел решение да се поведе постапка за оценување на член 144 од Законот за судска служба. По поведената постапка на седница одржана на 18.01.2017 година, Уставниот суд донел Одлука за укинување на членот 144 од Законот за судска служба.

Членот 144 од Законот за судска служба се однесуваше на обврската за познавање на странски јазик и компјутерски програми за канцелариско работење и предвидуваше обврска судскиот службеник да достави докази за познавање странски јазик и компјутерски програми во рок од две години од примената на законот.

При оцена на оваа одредба Уставниот суд нашол дека законодавецот веќе заснованиот работен однос го детерминира со нови услови кои се издигнати на степен на општост без да се има во предвид дека во времето кога вработениот го засновал работниот однос тие услови не биле предвидени. Уставниот суд исто така нашол и дека доколку веќе вработените не достават потребниот доказ за исполнување на дополнително пропишаните услови се доведуваат до состојба на казнување кое е предвидено како мерка за потешка дисциплинска повреда.

Синдикатот на УПОЗ укажуваше на овие и други неуставни одредби од Законот за судска служба уште од денот на донесување и отпочнување на примената на овој закон и борбата за измени на овој Закон и другите закони за вработените во јавниот сектор нема да застане тука.       

 

СВЕТСКИТЕ И ЕВРОПСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО ССМ И СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

13.01.2017 година

Европската синдикална конфедерација (ETUC) и трите европски сојузи – Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (EPSU), Европската федерација на индусктриски синдикати (IndustriAll Европа) и Европската федерација од земјоделија и прехрана (EFFAT) длабоко се загрижениод конфликтот меѓу раководството на ССМ и неговите четири грански синдикати - Агро Синдикатот, СУТКОЗ, СИЕР и УПОЗ.

Многу сме загрижени од сите информациите кои ги добивме во последните неколку денови, за продлабочување на кризата во ССМ, која започна со обидот на Советот да го отповика Претседателот на ССМ и продолжи со исклучување на четирите синдикати од Сојузот и консенквентно со исфрлање од нивните канцеларии во зградата на ССМ.

Уверени сме дека ова е штетно за македонското синдикално движење за кое вреди да се изнајдат подобри начини за разрешување за контроверзните внатрешни проблеми, на транспарентен и демократски начин, без насилство и со меѓусебно почитување.

Read more...

   

РАБОТНИЧКИОТ ДОМ ОД ВЧЕРА Е ДОМ НА КРИМИНАЛОТ

10.01.2017 година

Живко Митревски продолжува со своите лаги и измислици за состојбите и случувањата во Сојузот на синдикатите на Македонија и шири лажни обвинувања за четирите сидикати кои неосновано, нестатутарно и незаконски ги исклучи од ССМ.

Тој и натаму продулжува со нападите врз претседателите и раководствата на овие четири синдикати со единствена намера да ја заштити својата кожа од криминалите кои ги има направено, употрбува термини како фалсификатори, пензионери, злосторничко здружување итн., но во суштина тој е вистинскиот и единствениот фалсфификатор. За сите овие изнесени невистини процесуирани се соодветни кривични пријави, за кои бараме веднаш да се започнат постапките, за што побрзо да се разоткрие вистината.

На Прес конференцијата што ја одржа вчера се виде кои гранските синдикати го поддржуваат, бидејќи го придружуваа три нелегитимни претседатели, каков што впрочем е и тој самиот. Претставникот на Македонскиот полициски синдикат е со завршена функција и тој е технички претставник без легитимно право да зборува во својство на претседател. Претставникот на Синдикатот на одбраната со фалсификувано решение и заведен спор по тој прекршок, бессрамно се претставува за претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста. Разрешениот секретар на ССМ и претставник на Синдикатот за сообраќај и врски го загуби спорот пред Управниот суд за неговата претседателска фукција во тој синдикат. Ваквите состојби и спорови во овие синдикати се резултат на директното влијание и упадите на Живко Митревски.

Read more...

   

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

06.01.2017 година

Вчерa Министерството за труд и социјална политика лиферуваше соопштение според кое Заменик министерот,  наводно донел решение со кое љубимецот и привезок на власта Живко Митревски, по нарачка, повторно го устоличи за претседател на ССМ.

Охрабрен од ваквиот чин и поддршка од власта, денес во утринските часови Живко Митревски со група од 40-тина рекетари, насилнички упадна во зградата на ССМ исфрлајќи ги работниците кои ја бранеа од неговото самовластие и криминали и со умисла повредија дел од работниците меѓу кои и В.Д. Претседателот на ССМ Дарко Димовски.

Со тоа власта и рекетарите му овозможија на Живко Митревски несметано да ја резлизира својата болна идеја, да се ослободи од синдикатите кои му даваат отпор. Како што самиот најави, тој денеска ќе ја реализира својата замисла и на најбрутален начин, нема да ги исели, туку насилно ќе ги исфрли стварите и архивите на овие Синдикати.

Очигледното невладеење на правото и не фукнционирањето на институциите, Централниот регистар, Јавното обвинителство и Управниот суд доведоа до ескалација на насилството и потврда дека во Р. Македонија институциите ги заменуваат мафијашко – криминални групации. Со тоа дефинитивно е ставен печат дека ССМ и имотот е во приватна сопственост на Живко Митревски. Затоа тој целиот изминат период не бираше и натаму нема да бира средства како да го оствари тоа и покажа дека неговите главни интереси се моќ, пари и власт. Во таа насока тој никогаш нема да прекине да биде послушник на власта и со тоа никогаш ниту бил ниту ќе  биде претставник на работниците.

Read more...

   

Page 1 of 61

ПОДРЖУВАЧ НА СИНДИКАТОТ

Корисни линкови

Билтен