images/stories/slide/1.jpg
images/stories/slide/2.jpg
images/stories/slide/3.jpg

Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ,можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета доставете ја до претседателот на синдикланата организација.

Архива

Прирачник за КД

ДАЛИ СУДСКАТА СЛУЖБА НЕКОЈ ЈА ЗАБОРАВА И ПРОВОЦИРА КОНФЛИКТИ ВО СУДОВИТЕ

23.03.2017 година

Синдикатот на УПОЗ одржа Прес конференција на која побара еднаков третман во поглед на исплатата на надоместоци како и за судиите.

Синдикатот на УПОЗ на ден 23.03.2017 година, одржа Прес конференција во врска со барањата на Здружението на судиите за зголемување на платите на судиите што беше и една од причините за одржување на минатогодишниот штрајк во судовите кој траеше 58 дена како и за останатите привилегии кои судиите ги уживале и се уште уживаат наспроти судските службеници.

На Прес конференцијата која ја одржа Синдикатот на УПОЗ беше посочено дека намерно или не некој повторно го потпалува незадоволството на судската служба, иако, се уште не се залечени раните од казнувањето на судската служба со намалување на платите од 40% за два месеци при одржување на минатогодишниот штрајк кој траеше 58 дена.

Оваа година повторно како и минатиот февруари, Јавните обвинители и јавно обвинителската служба добија зголемување на платите во висина од 20% на име додатоци што согласно законот и им следува. Синдикатот на УПОЗ ја поздравува примената на законите, а особено примената на Законот за јавнообвинителската служба.

Read more...

 

БАРАЊЕ ЗА ЕДНАКОВ ТРЕТМАН НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО

14.03.2017 година

Деновиве Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрати до министерот за правда со барање за еднаков третман на сите вработени во правосудството. Селективната промена на законите може повторно да ги разбранува вработените и време е да се исправат грешките.

Како што веќе знаете, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ) минатата година одржа штрајк во сите судови во Р. Македонија кој траеше 62 дена. Единственото барање кое беше истакнато за време на штрајкот беше вработените во правосудството да ги добијат истите додатоци на плата кои ги добија судиите, обвинителите и јавнообвинителските службеници, а исплатата на додатоците да започне кога за истата ќе се обезбедат средства од буџетот.

На неколкуте средби кои ги одржавме со Вас укажувавме дека ваквото селективно раздавање со права на одредени категории на вработени и дискриминација на други ќе резултира со поделби меѓу вработените што за жал се повеќе се одразува. Иако и Вие самите тогаш истакнавте дека ова барање е разумно и се заложивте пред Владата на Р. Македонија истото да биде усвоено, за жал поради за нас се уште нејасни причини, наместо барањето да биде прифатено, штрајкувачите беа казнети со задршка на 40% од нивните плати, а штрајкот се стави во мирување.

Read more...

   

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ СОВЕТ КАРАЏОВСКИ ДА СИ ПОДНЕСЕ ОСТАВКА

13.03.2017 година

Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација реагираат на инертниот однос на Министерот за правда и претседателот на Судскиот совет во врска со барањата искажани за време на штрајкот во мај и јуни 2016 година. 

Во продолжение го објавуваме интегралното соопштение.

"Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ) и Здружението на судска администрација (ЗСА) ја поздравуваат одлуката на надлежните органи за делумно спроведување на Законот за јавнообвинителската служба и Законот за платите на јавните обвинители со што на овие вработени за месец февруари им се исплатија додатоците на плата за посебни услови за работа,постоење на висок ризик,доверливости ноќна работа, работа во смени и прекувремена работаво висина од 20%, со надеж дека нема да биде еднократна, туку доследно ќе се почитиува Законот.

Од друга страна, изненадени сме од инертноста на Министерството за правда и Републичкиот судски совет кои и покрај штрајкот во судовите во 2016 година, кој траеше 62 дена, се уште не го уважуваат единственото барање истакнато за време на штрајкот и  вработените во судовите да ги добијат истите додатоци на плата.

Read more...

   

УКИНАТ ЧЛЕНОТ 144 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

По иницијатива на Синдикатот на УПОЗ и претходно поведената постапка  за оценување на уставноста на одредби од Законот за судска служба, Уставниот суд на Р. Македонија го укина членот 144 од Законот за судска служба кој ги обврзуваше судските службеници да доставуват сертификати за познавање странски јазик и компјутерски програми.

Скопје 30.01.2016 година

Во ноември 2014 година, Синдикатот на УПОЗ до Уставниот суд на Р. Македонија достави иницијативи за оценување на уставноста на одредби од Законот за судска служба.

Уставниот суд на седница одржана на 31.10.2016 година, донел решение да се поведе постапка за оценување на член 144 од Законот за судска служба. По поведената постапка на седница одржана на 18.01.2017 година, Уставниот суд донел Одлука за укинување на членот 144 од Законот за судска служба.

Членот 144 од Законот за судска служба се однесуваше на обврската за познавање на странски јазик и компјутерски програми за канцелариско работење и предвидуваше обврска судскиот службеник да достави докази за познавање странски јазик и компјутерски програми во рок од две години од примената на законот.

При оцена на оваа одредба Уставниот суд нашол дека законодавецот веќе заснованиот работен однос го детерминира со нови услови кои се издигнати на степен на општост без да се има во предвид дека во времето кога вработениот го засновал работниот однос тие услови не биле предвидени. Уставниот суд исто така нашол и дека доколку веќе вработените не достават потребниот доказ за исполнување на дополнително пропишаните услови се доведуваат до состојба на казнување кое е предвидено како мерка за потешка дисциплинска повреда.

Синдикатот на УПОЗ укажуваше на овие и други неуставни одредби од Законот за судска служба уште од денот на донесување и отпочнување на примената на овој закон и борбата за измени на овој Закон и другите закони за вработените во јавниот сектор нема да застане тука.       

   

Page 1 of 62

ПОДРЖУВАЧ НА СИНДИКАТОТ

Корисни линкови

Билтен