images/stories/slide/1.jpg
images/stories/slide/2.jpg
images/stories/slide/3.jpg

Контактирај директноФорум за контакт

Одговорите на анонимните обраќања можете да ги пронајдете тука

Членовите кои оставиле контакт email или телефон во директните обраќања, одговорите ќе ги добијат преку истите.

Пристапница

Доколку сакате да пристапите во Синдикатот на УПОЗ,можете да ја добиете пристапницата тука.

Пристапницата, одпечатена и пополнета доставете ја до претседателот на синдикланата организација.

Архива

Прирачник за КД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СТЕПЕНОТ НА КАРИЕРА

19.02.2018 година

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

Согласно овој извадок се задолжуваат институциите да изготват преглед на парични обврски кои произлегуваат по поведени судски постапки за степен на кариера и се препорачува на институциите овие постапки да се завршат со спогодба и да не прават дополнителни трошоци во постапките.

Во прилог на извадокот беше приложена и Спогодба која по наши сознанија веќе е почната да се дели по вработените во бланко форма и без вработените да бидат известени кој степен на кариера им следува.

Read more...

 

ПОСТИГНАТA ЗАЕДНИЧКА СОГЛАСНОСТ ЗА НЕКОИ ПРАШАЊА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

16.02.2018 година

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше за продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, претседателот на синдикалната организација при јавните обвинителства Изабела Илиева и членот на Извршниот одбор на синдикалната организација Мартин Антевски остварија работна средба со Јавниот обвинител на Р. Македонија Љубомир Јовески и Генералниот секретар во јавно обвинителство Митко Митревски.

На оваа средба која се оствари по долгогодишно игнорирање на Синдикатот на УПОЗ од страна на поранешниот јавен обвинител се разговараше за: продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор, потребата од зголемување на бројот на јавнообвинителските службеници и измена на Законот за јавнообвинителската служба.

Read more...

   

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ СЕ ОГРАДУВА ОД СТАВОТ НА ССМ ВО ВРСКА СО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СТАРОСНАТА ГОДИНА ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ

12.02.2018 година

Во врска со соопштението на Сојузот на синдикати на Македонија за продолжување на старосната граница за пензионирање, Синдикатот на УПОЗ се оградува од ставовите изнесени во него и смета дека истите не ги изразува ставовите на Синдикатот на УПОЗ во погледот на ова прашање.

Во врска со било каква измена и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување не е расправано на Претседателството или Советот и изненадени сме од начинот на кој е издадено соопштението.

Синдикатот на УПОЗ смета дека за вакво значајно прашање од интерес на работниците потребно е широка расправа во синдикатите и Сојузот со цел да се изгради заеднички став.

   

НА СРЕДБАТА СО МИНИСТЕРОТ ДАМЈАН МАНЧЕВСКИ, РАЗГОВАРАНО ЗА ПОВЕЌЕ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

12.02.2018 година

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски остварија работна средба со Министерот на информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски.

Оваа средба која претставува продолжување на воспоставениот социјален дијалог со Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) се искористи за изнаоѓање конкретни решенија за отворените прашања кои постојат во јавната администрација како што се:

  • Добивање на соодветни решенија за степен на кариера и соодветно зголемување на вредноста на бодот на административните службеници;
  • Зголемување на платите на административните службеници;
  • Заштита на работните места на административните службеници при евентуалното намалување на бројот на вработените;
  • Нов начин за пресметување на платите на административните службеници;
  • Потпишување на Грански Колективен договор за административните службеници и другите вработени во државната администрација;

    Read more...

   

Page 1 of 70

ПОДРЖУВАЧ НА СИНДИКАТОТ

     

Корисни линкови

Билтен