• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСЕРОТ ЗА ПРАВДА БОЈАН МАРИЧИЌ

16.09.2020 година
 
На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашањата за нов начин на пресметка на платите на судската и јавнообвинителската служба, унапредувањето на вработените во судовите и обвинителствата, донесување на Правилникот за додаток на плата за висок ризик за судската полиција, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството. 
 
Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и стручниот соработник Бојан Трипуноски остварија работна средба со Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ. 

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

15.09.2020 година

Opstina demir hisar slika

На 15.09.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Општина Демир Хисар претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Општина Демир Хисар Игор Дамјановски од една страна и Градоначалникот на Општина Демир Хисар Марјанче Стојановски од друга страна го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Демир Хисар. Со овој Колективен договор се уредува статутот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Општина Демир Хисар.   

Повеќе...

ПОВИК ЗА ПРИЈАВА НА ОНЛАЈН ТРЕНИНГ

15.09.2020 година

Подготовките за онлајн тренингот “ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА” кои ќе го спроведува Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ и Синдикалниот центар за едукација и обуки е веќе во тек. 24 избрани учесници ќе имаат можност да научат и разменат мислења и искуства за почитување на човековите и работничките права во вонредни ситуации преку онлајн предавања, дискусии и консултации, дискутирање за моменталната состојба во нашата земја, феноменот што дополнително влијаеја на (не) почитување на работничките права, но и механизмите за одговор на овие сите необични околности кои се предизвикани од пандемијата КОВИД - 19.

Повеќе...

ПОМОШ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И ЗА ВРЕМЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА

04.09.2020 година

За време на здравствената криза, Синдикатот на УПОЗ за своите членови додели повеќе од 14.000 евра неповратна парична помош и 3000 евра позајмици. Исто така, со оглед да им се излезе во пресрет на заболените од вирусот Ковид 19, Синдикатот на УПОЗ одлучи на сите заболени членови кои ќе достават позитивен тест да им одобри неповрата парична помош во износ од 6.000 денари по член 28 од Правилникот за солидарен фонд.

На 01.09.2020 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 27-ма седница на која беа разгледани барањата по најразлични основи и беше одобрена неповратна парична помош во износ од 74.000 денари и 30.000 денари позајмици.

Повеќе...

МЛАДИТЕ СИНДИКАЛНИ АКТИВИСТИ, КРЕИРААТ КАМПАЊА И ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

12.08.2020 година

Од февруари 2020 година, секцијата на Млади при Синдикатот на УПОЗ заедно со младите членови од синдикатите од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија и Грција, го имплементираат проектот СИНДИКАТИТЕ И НИВНИТЕ СЕКЦИИ ЗА МЛАДИ - НОВИ ДВИГАТЕЛИ НА МЛАДИНСКОТО ДВИЖЕЊЕ, со што целта е да се приклучат што повеќе млади вработени во Синдикатите и истите да бидат двигатели на синдикалното движење.

Повеќе...