• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

14.02.2020 година

IMG 3b90adebc4131983b74fdaea5e0844e0 V

На 13.02.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Општина Кисела Вода склучија колективен договор за вработените во општината.

Двете страни веќе извесен период работеа на одредбите од овој договор и истиот вклучува и унапредува сите позитивни законски прописи и воедно ги уредува сите специфики на работењето на вработените во општината. 

 

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и Градоначалникот Филип Темелковски го истакнаа своето задоволство од соработката и од крајниот резултат. Двајцата истакнаа дека е битно одредбите од овој Колективен договор да се почитуваат и да се применуваат како од страна на работодавачот така и од вработените.