• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

30.03.2020 година

Сметаме дека Одлуката на Владата со која јавната администрација ја иззема од исплата на минимална плата е разумна и солидарна и истовремено апелираме до сите вработени во администрацијата, особено до членовите на Синдикатот на УПОЗ, оваа Одлука да ја сфатат како можност да покаже дека таа е професионлна и одговорна.

Во оваа прилика сакаме да потенцираме дека Синдикатот на УПОЗ за цело време од отпочнувањето на здравствената и економската криза во државата и последиците што таа ги предизвикува, од која најмногу се и ќе бидат  погодени работниците, укажувавме и предлагавме мерки со кои баравме товарот да падне врз побогатите. 

 

Сметавме и сметаме дека така ќе се покаже вистинската солидарност, но и одговорност, бидејќи солидарни треба да бидат оние кои вршејќи ја својата функција биле најмогу платени, и дека товарот треба го понесат најмалку платените вработени. Ова наше барање го поткрепувавме и се повикувавме и на уставната одредба, според која Р.С. Македонија е социјална држава. Покажавме упорност во нашите барања и синдикална борба што резултираше со позитивно решение, не само за нашите членови туку за сите вработени во администрацијата.

Заради ова изразуваме задоволство што со предложените мерки, вработените нема да се доведат во ситуација да не можат да ги подмират основните потреби за живот. Добро е што Владта на Р.С. Македонија го прифати нашиот апел и во предел план, покрај здравјето на луѓето, беше ставена економско – метеријалната сосотјоба на вработените, која ако неможе да се подобри во време на криза, барем да не се доведе во прашање егзистенцијата на илјадници вработни а заедно со нив и нивните семејства.

Синдикатот на УПОЗ повикува на разумност и искористување на сите потенцијали, човечки ресурси, капацитети, економски и социјални за да може да си помогнеме еден со друг и што побрзо да излеземе од оваа криза.

  

Затоа е потребно во таа насока како јавна администрација да покажеме дека лошата слика што некои ја наметнаа за нас и нашето работење не е вистинската слика. Да покажеме дека ние знаеме и умееме да работиме совесно, одговорно и чесно. Синдикатот на УПОЗ ве повикуваме да бидете на висината на задачата сега и во иднина и да бидете подготвени да одговорите на предизвиците коишто се пред вас!