• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

03.06.2020 година

Синдикатите и секциите на млади од регионот, заеднички учествуваа во истражување, колку младите вработени се запознаени со работата на Синдикатот.

На следниот линк, може да ја погледнете анализата од истражувањето на Синдикатите од јавниот сектор во регионот и активноста на нивните секции на млади (кликни тука)