• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

15.09.2020 година

Подготовките за онлајн тренингот “ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА” кои ќе го спроведува Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ и Синдикалниот центар за едукација и обуки е веќе во тек. 24 избрани учесници ќе имаат можност да научат и разменат мислења и искуства за почитување на човековите и работничките права во вонредни ситуации преку онлајн предавања, дискусии и консултации, дискутирање за моменталната состојба во нашата земја, феноменот што дополнително влијаеја на (не) почитување на работничките права, но и механизмите за одговор на овие сите необични околности кои се предизвикани од пандемијата КОВИД - 19.

 

Изминатите шест месеци уште еднаш ја покажаа важноста за постојана промоција и заштита на човековите права и посочија дека сите оние вредности што не се заштитени на дневна основа се многу подложни на предизвикот да бидат загрозени. Покрај тоа, во претходниот период, многу млади работници не беа во можност да добијат соодветни информации за тоа како да ги заштитат своите права во итни ситуации и кои механизми на заштита им се на располагање. На почетокот на месец октомври, ќе разговараме токму за тоа.

Младите учесници ќе имаат можност да ги споделат своите искуства за работничките права за време на пандемијата, но и да добијат корисни информации за тоа како да реагираат или како да го пренесат стекнатото знаење на своите врсници со употреба на дигитални технологии.

Исто така, учесници ќе бидат запознаени со воведување на механизам за редовни консултации со правен експерт, кој благодарение на активноста ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА ќе им ги стави на располагање своите знаења и совети, како и понатамошно самостојно ангажирање преку подготовка на работилници преку Интернет за врсници од нивните синдикални организации но и сеопфатна кампања преку Интернет за заштита на работничките права на младите во итни случаи.  

Ако сте заинтересирани да ги споделите вашите искуства, но и исто така научите повеќе за работничките права на младите во вонредни околности, опасностите и заштитните механизми, ако сте под 35-годишна возраст а и заинтересирани да ги пренесете своите корисни информации на вашите врсници, пријавете се на следниов линк https://forms.gle/ucKknv17ukmDDsu36  за да ви испратиме детални информации.

Пријавата за учество ќе биде отворена до 25-ти септември.

Проектот ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА се спроведува со поддршка на Европската младинска фондација на Советот на Европа.

#eyfcoe