• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

16.09.2020 година
rsz sredba upoz mp
 
На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашањата за нов начин на пресметка на платите на судската и јавнообвинителската служба, унапредувањето на вработените во судовите и обвинителствата, донесување на Правилникот за додаток на плата за висок ризик за судската полиција, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството. 
 
Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и стручниот соработник Бојан Трипуноски остварија работна средба со Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ. 
 
На оваа прва средба со министерот Маричиќ се разговараше за неколку се уште отворени прашања за вработените во правосудните органи, а посебен акцент беше ставен на прашањата за суштински измени на законите за судска служба и јавнообвинителска служба. 
 
Со измените на овие два закона, Синдикатот на УПОЗ кои очекува да се усвои нов начин за пресметка на платите во судовите и обвинителствата, да се предвиди можност 30 проценти од стручните соработници во судовите и обвинителствата да бидат директно избирани за судии и обвинители, поедноставување на постапката за унапредување на вработените во судовите и обвинителствата и судските полицајци да добијат статус на овластени службени лица, а со тоа и бенефициран стаж.
 
Министерот за правда исто така беше запознаен дека и покрај донесената Одлука на Уставниот суд со која се поништи Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба, Судскиот буџетски совет не ги почитува одредбите на Законот за судска служба и од месец февруари не исплаќа никакви додатоци на плата за судските службеници. 
 
Министерот Маричиќ исто така беше запознаен и со долгогодишниот проблеми со кои се соочуваат припадниците на судската полиција и од потребата итно да биде донесен правилникот за додаток на плата за висок ризик за судските полицајци. 
 
Министерот Маричиќ изрази подготвеност и воља за решавање на сите отворени прашања кои ги поставија претставниците на Синдикатот и се согласи во рок од еден месец да се одржат посебни состаноци со секоја група вработени од правосудството (судовите, обвинителствата и КПУ и ВПУ) на кои подетално ќе се разговара за решавање на отворените прашања.