• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

02.11.2020 година

Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки Скопје, како резултат на проектот ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА, подготви краток видео спот. 

#eyfcoe