• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

19.11.2020 година

На работната средба со директорот на Фондот за здравствено осигурување Стево Крстевски се разговараше пред се за почитување и правилна имплементација на одредбите од Колективниот договор за вработените во Фондот за здравствено осигурување главна тема на разговор на претставниците на Синдикатот на УПОЗ и директорот на Фондот за здравствено осигурување, како и за други значајни прашања за вработените.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и заменик претседателот на синдикалната организација на Фондот за здраствено осигурување (ФЗО) Бранко Аџигогов одржаа работна средба со Директорот на Фондот за здраствено осигурување Стево Крстевски.

 

Главно прашање на оваа средба беше исплатата на додатоците и надоместоците на плата предвидени во Колективниот договор за вработените во ФЗО со особен акцент за исплата на јубилејните награди.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ побараа исплатата на сите додатоци да се изврши навремено со цел вработените да не бидат доведени во ситуација да ги остваруваат своите права со поднесување на тужби со што ќе нанесат голема штета на буџетот на ФЗО.

Директорот на ФЗО г – дин Стево Крстевски истакна дека иако скоро е назначен за директор на институцијата, ќе се заложи за почитување на одредбите од Колективниот договор, а воедно изрази подготвеност и за подобрување на воспоставената соработка со Синдикатот на УПОЗ и подобрување на правата на вработените.