• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

26.11.2020 година

rsz_dsc_0001.jpg

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор, исплата на регресот за годишен одмор и измените во Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Јетон Шаќири.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски одржаа  работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Јетон Шаќири.

На оваа средба се разговарање за неколку прашања кои се од интерес на вработените, а најголем акцент беше ставен на доследна примена на Гранскиот колективен договор и исплата на додатоците и надоместоците на плата предвидени во истиот.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ му предочија на министерот дека во Предлог – Буџетот за 2021 година не е предвидена ставка за исплата на регрес за годишен одмор и дневници за службени патувања во земјата за вработените и побараа веднаш да се направат измени во Предлог – Буџетот и да се предвидат средства за оваа намена.

На прашање од претставниците на Синдикатот, Министерот информираше дека во процес е подготовка на нови Закони за административните службеници и за вработените во јавниот сектор и дека по нивна изработка ќе бидат доставени до Синдикатот на УПОЗ со цела да се изготват предлози и забелешки од страна на Синдикатот.  

Министерот за МИОА Јетон Шаќири истакна дека соработката на Синдикатот на УПОЗ и МИОА уште повеќе ќе се надгради и дека социјалното партнерство ќе продолжи со учество на Синдикатот на УПОЗ во сите фази од најавената реформа на администрацијата.