1. Осигурување на моторни возила и домаќинства

Уника Осигурување

УНИКА АД Скопје

УНИКА АД Скопје преку Генералниот застапник ЛАЈОН ИНС АД Скопје Ви нуди осигурување на Вашите лични добра по најповолни услови на пазарот, со единствена понуда за членовите на Синдикатот на УПОЗ со следните поволности:

 • Попусти за членовите на УПОЗ и до 50%;
 • Плаќање до 12 рати преку задршка од плата со административна забрана;
 • Бесплатно членство во Клубот на клиенти на ЛАЈОН ИНС (Компаниите партнери на клубот одобруваат попусти и поволности за членовите на Клубот);

Видови осигурувања кои Ви ги нуди УНИКА АД Скопје:
Осигурување од автоодговорности Зелен картон

Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило, а со зелениот картон можете да патувате во странство - контактирајте го претставникот на ЛАЈОН ИНС за да се информирате за Премијата и Бонусите за Вашето возило.

Каско осигурување
УНИКА Ви нуди Каско осигурување на Вашето возило со Попуст и до 50%, прилагодено на Вашите потреби од следниве ризици: Кражба, Сообраќајна незгода, кршење на стакла, незгода на Возач и Патници и др.Во осигурувањето со франшиза може да се осигураат стаклата во целост, односно без Ваше учество во штетата.

Погледнете го примерот на Премија за Каско осигурување со покриено осигурување на стаклата на возилото во целост:

Вредност на возилото 12.000 ЕУР
Премија за осигурување
738,000ден.

без франшиза
20,982ден.

со 200 еур франшиза
15,452ден.

со 500 еур франшиза
9,334ден.

Дом и Сигурност
Осигурувањето на семејната куќа или стан, предметите во домаќинството и членовите на семејството, претставува единствена комбинација за заштита од ризици, кои Вас, како сопственик, и Вашето семејство можат да ве доведат во опасност, а кое со низа од различни решенија се прилагодува на Вашите индивидуални потреби.

UNIQA Ви нуди можност да одберете пакет на ризици кој одговара на Вашите потреби и тоа: СТАНДАРД, РЕЛАКС или ЕКСКЛУЗИВ.

Погледнете го примерот на Премија за осигурување на стан од 60 м2 со пакет на ризици ЕКСКЛУЗИВ:

ПОНУДА
за осигурување ДОМ+ РЕЛАКС на стан со вкупна површина:
60 м2

Осигурување на градежен објект, предмети во домаќинството

Обем на покритие
Пожари и некои други опасности за објектот со површина од 60m²
1,476,000 ден.

Пожари и некои други опасности за предмети во домаќинството
442,800 ден.

Поплава од внатрешно вградени инсталации на прв ризик за ГО и опремата до:
100,000 ден.

Провална кражба и разбојништво на прв ризик
147,600 ден.

Одговорност кон трети лица
73,800 ден.

Кршење стакло
16,000 ден.

Кршење на внатрешни инсталациина прв ризик
50,000 ден.

Трошоци за ноќно сместување- ГРАТИС
50,000ден.

Вкупно премија за осигурување:
3,034ДЕН.

UNIQA Осигурување Ви нуди уникатна можност за 24-часовна асистенција во Вашиот стан или куќа.

Патничко осигурување

Со асистенција на “CORIS International” насекаде во Европа и во светот.

За користење на посебните услови при осигурување потребни се следните документи:
Административна забрана(се добива од работодавачот);
Потврда за членство во УПОЗ(ја издава синдикатот);
Изјава за плаќање на рати(се потпишува при подигање на полисата);

За сите потребни информации во врска со понудата Ве очекуваме на следните телефони:
Контакт лице: Игор Георгиевски
Тел: 02 24 54 004 и 071 441 555
web: www.lionins.mk
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  

За продажните места во сите градови информирајте се на:
http://www.lionins.mk/Prodazna%20mreza.html

Сава Осигурување

САВА ОСИГУРУВАЊЕ екслузивната и единствена понуда за користење на осигурителните услуги за членовите на Синдикатот на УПОЗ ја нуди во сите градови на Република Македонија, со покровителство на осигурителен брокер - ЈДБ Брокер.

Понудата се однесува на користење на севкупниот спектар на осигурителни производи со 20% попуст (исто како за готовинско плаќање) и наплата на истите на 6 месечни рати преку задршка од месечниот приход на вработениот, кој своевремено е и член на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (УПОЗ) на РМ.

**За склучени повеќе типови на осигурување (Автомобилска одговорност, зелен картон, каско осигурување) со износ над 12.000 денари можност за плаќање на 10 месечни рати.

Осигурителните услуги и поволности што ги нуди Сава Осигурување вклучуваат (кликни на услугите за повеќе информации):


Условите за користење на услугите важат само за членовите на УПОЗ, при што неопходната документација која мора да ја поседуваат при набавка на осигурителната полиса е:

ИЗЈАВА И АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА (потпишана од барателот, осигуреникот и заверена административна забрана со печат и потпис од работодавачот)
ПОТВРДА за издавање на полиса за осигурување (потпишана и заверена од работодавецот)
ПОТВРДА за членство во Синдикатот на УПОЗ (заверена од страна на претседателот на синдикалната организација)

Напомена: Членовите без неопходната документација немаат право на користење на услугите.

Полисите кои се однесуваат за територијата на Град Скопје можат да се подигнат исклучиво во просториите на ЈДБ Брокер кој се наоѓа во рамките на центарот за Технички преглед на моторни возила-АСУЦ, “Боро Петрушевски”,

За секоја дополнителна информација, како и за изработување на полисите за територијата на Град Скопје - лице за контакт е: Дејан Митаноски

Контакт:
Мобилен телефон: (078) 311 243, (070) 934 455 или (075) 533 858
Фиксен телефон: (02) 3 173 651
За контакт информации за останатите градови, кликни тука.

Евроинс Осигурување

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Ви нуди единствена понуда за користење на осигурителните услуги за членовите на Синдикатот на УПОЗ во сите градови на Република Македонија, со можност за плаќање на 10 месечни рати преку задршка од плата на вработениот.

Понудата се однесува на користење на сите типови на осигурување:

 • Осигурување од автомобилска одговорност и ЕВРО КАСКО
 • Зелен картон
 • Каско осигурување на моторни возила
 • Домаќинско осигурување и ЕВРОДОМ
 • Патничко осигурување

Условите за користење на услугите важат само за членовите на УПОЗ, при што неопходната документација која мора да ја поседуваат при набавка на осигурителната полиса е:

ИЗЈАВА И АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА (потпишана од барателот, осигуреникот и заверена административна забрана со печат и потпис установата во која работи)
ПОТВРДА за издавање на полиса за осигурување (потпишана и заверена од установата во која работи)

Полисите можат да се подигнат во Експозитурите на Евроинс Осигурување, низ целата држава, со приложување на потврдите.

За секоја дополнителна информација, телефон за контакт:

 • БИЛЈАНА Леова 075/32-51-51 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • ВЛАДИМИР Живковски 075/366-977 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

  За повеќе информации посетете ја ниванта веб страница:
  www.evroins.com.mk

2. Животно Осигурување

UNIQA Осигурување

UNIQA Life Македонија

Животно осигурување

Со инвестирањето во животно осигурување ги акумулирате вложените средства, а истовремено обезбедувате финансиска сигурност при евентуален несреќен случај, траен инвалидитет или загуба на живот.
За сигурна и удобна иднина, UNIQA Life Македонија креираше специјална програма за животно осигурување, која Ви нуди долгорочно штедење и безбедност за Вас и Вашeтo семејство.

UNIQA Life Македонијапреку Генералниот застапник ЛАЈОН ИНС АД Скопје Ви ги нуди следните програми на животно осигурување:

1. Живот Плус

Zivot plusСо изборот на полисата ЖИВОТ ПЛУС која по своите карактеристики е единствена на нашиот пазар, можете да изберете премија која е најсоодветна на Вашите потреби и Вашите можности и финансиски ќе се обезбедите себеси и Вашите наследници.

Оваа полиса Ви овозможува на едноставен и флексибилен начин, со динамика на вложувања која најмногу Ви одговара, да создадете солиден капитал кој подоцна ќе можете да го користите како пензија или да го подигнете одеднаш зголемен за добивката.

Токму затоа полисата ЖИВОТ ПЛУС на UNIQA Life Македонија е најдобриот избор за Вас.

Кој и како може да се осигура?

Со полисата Живот Плус на UNIQA Life Македонија можат да се осигураат сите здрави лица на возраст од 15 до 55 години, а осигурувањето може да се договори во времетраење од 10 до 30 години.

Уплатата за полисата може да се врши на повеќе начини, и тоа:

 • Месечно, со траен налог (само за членовите на синдикатот на УПОЗ)
 • Тромесечно, минимум 50 евра
 • Полугодишно, минимум 100 евра
 • Годишно, минимум 200 евра

Осигурената премија зголемена за добивката може да биде подигната на следниве начини:

 • Еднократно – по истекот на осигурувањето осигуреникот ја добива осигурената сума зголемена за остварената добивкa;
 • Во вид на пензија определен број години – по избор на осигуреникот.

 2. ФУТУРА

Futura

На Вашето најмило подарете му ФУТУРА полиса за животно осигурување, бидејќи, за разлика од останатите подароци, овој е единсвтениот подарок кој со истекот на времето ја зголемува својата вредност.

Соништата и желбите се основа на секој почеток

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

Сега е вистинското време да си поставите неколку важни прашања, кои еден ден, секако ќе мора да се одговорат:

 • Како на своето дете да му обезбедиме најдобро образование?
 • Како да му помогнеме да се осамостои?
 • Како да му овозможиме драгоцен подарок за свадба?
 • Како да го поддржиме во основањето семејство?
 • Како да му обезбедиме сигурност дури и ако ние родителите доживееме незгода која може да има трагичен исход?

Размислувајќи за овие прашања уште денес, Вие го правите првиот чекор за да дојдете до вистинскиот одговор.

Генералниот застапник ЛАЈОН ИНС во соработка со UNIQA Life Македонијаза членовите на синдикатот на УПОЗ ги обезбеди следните поволности:

 • Плаќање на премијата на 12 рати со траен налог во банка;
 • Подарок годишно Патничко осигурување за целото семејство;
 • Бесплатно членство во Клубот на клиенти на ЛАЈОН ИНС (Компаниите партнери на клубот одобруваат попусти и поволности за членовите на Клубот);

Потребни документи:

Сите заинтересирани лица за презентација на понудите на UNIQA Life Македонијаможат да се пријават кај нивниот синдикален претставник или Ве очекуваме на следните телефони:

Контакт лице: Игор Георгиевски
Тел. 02 24 54 004 и 071 441 555
web: www.lionins.mk 
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

  

За продажните места во сите градови информирајте се на:
http://www.lionins.mk/index.html

Кроациа Осигурување

Кроациа Осигурување Живот-АД е единствена компанија која за членовите на Синдикатот на УПОЗ нуди Осигурување на Живот.

Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот е прва осигурителна компанија со добиена лиценца за продажба на полиси за осигурување на Живот во Р.Македонија, дел од осигурителната групација на Croatia Osiguranje d.d.

Иновативноста, знаењето и постојаната грижа за Корисниците не прави лидери во полето на осигурување на живот. Брендот кој го носиме е добро препознатлив повеќе од 125 години.

ЗОШТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ???

Уникатноста на овој производ се содржи во интегрираноста на штедната и осигурителната компонента. Осигурувањето на живот се смета за најсовршен облик на штедење.Осигуреникот преку вложување/штедење на средства истовремено ги ужива бенефитите од осигурување на живот и обезбедува финансиска сигурност на децата, сопругот/та, повозрасните родители или сите други кои сака да ги заштити од ризикот кој го носи динамичниот современ живот.

Животното осигурување тежнее кон покривање на идните потреби т.е. има карактер на наменско штедење и одржување на животниот стандард кога способноста за заработување е намалена (во пензионерски денови, изнемоштеност, неспособност за работа и сл.).

КОЈ ИЗНОС НА ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ ВИ Е ПОТРЕБЕН???

Одлуката кој износ на осигурително покритие е потребен е условена од Вашите тековни и идни финансиски обврски (образование на деца, одржување на домот, трошоци за патувања, потребни средства за лекување, средства за финансиска сигурност во пензионерски денови итн).

Во случај на смрт на осигуреникот преку Осигурвањето на Живот треба да се формира фонд на финансиски средства преку кој останатите членови од семејството ќе можат да ги покријат трошоците за кредити, школување, трошоци за секојдневни потреби итн.

ПРОИЗВОДИ:

Индивидуално Осигурување на Живот
Детско штедно осигурување
Кроациа Рента

Напомена: За членовите на Синдикатот на УПОЗ е креиран посебен компетентен тим на Кроациа Осигурување-Живот со цел да се даде приоритет на Вашите барања.

Согласно пристапната старост, пол и посебните индивидуални барања ќе изработиме прилагодена конкретна понуда за различните видови продукти согласно интересот.

Контакт лице:

Маја Станковска Костова
Фиксен тел: 02/3215-083 лок. 103
Мобилен тел: 071/345-797
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3. Регистрација на моторни возила и авто школи

Здружение на возачи на град Скопје

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ за членовите на Синдикатот на УПОЗ нуди плаќање по НАЈПОВОЛНИ услови.

За сите членови на Синдикатот на УПОЗ (вклучувајќи ги и членовите на нивните потесни семејства) ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ нуди плаќање на ШЕСТ (6) рати за услугите за изготвување на комплетна документација и вршење технички преглед и регистрација на возила.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ ги нуди своите услуги на територијата на град Скопје. За локациите за технички преглед на ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ кликни ТУКА.

Лице за контакт:

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

*НАПОМЕНА: Членовите на Синдикатот на УПОЗ без потребната документација немаат право на користење на услугите

АСУЦ - Боро Петрушевски

АСУЦ „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ - Скопје ги нуди своите услуги на територијата на град Скопје.

Кликнете тука за да ги разгледате поволностите кои се однесуваат само за членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Лице за контакт: Дејан Митановки (078) 311 243, (070) 934 455 или (075) 533 858.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: