Работилница на МОТ во Торино, Италија - 27.07.2011

Семинар во Охрид 16.06.2011

22 Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ - 25.02.2011