Поволностите за здравствените услуги што Приватните здравствени установи ги нудат само за членовите на Синдикатот на УПОЗ (плаќање по најповолни услови) се поделени зависно од градот во кој што функционираат

* КЛИКНИ НА ГРАДОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • СКОПЈЕ
 • БИТОЛА
 • ВАЛАНДОВО
 • ВЕЛЕС
 • ГЕВГЕЛИЈА
 • ГОСТИВАР
 • ДЕЛЧЕВО
 • КАВАДАРЦИ
 • КИЧЕВО
 • КРИВА ПАЛАНКА
 • КРУШЕВО
 • КУМАНОВО
 • МАКЕДОНСКИ БРОД
 • НЕГОТИНО
 • ОХРИД
 • ПРИЛЕП
 • РЕСЕН
 • СТРУМИЦА
 • ТЕТОВО