• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН МЕЃУНАРОДЕН МЕМОРАНДУМ ЗА ДЕЛОВНО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

02.07.2020 година

106489658 10158521782243926 2175081084883914939 o

Денес, во Ниш, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) претставуван од Претседателот Пецо Грујовски и Развојниот центар за млади од Белград претставуван од Програмскиот директор Александра Кнежевич, го потпишаа Меморандумот за деловно техничка соработка. Со овој договор, двете страни се обврзаа на подигање на капацитетите на Синдикатот како на национално ниво, така и на меѓународното поле.

По две години заедничко делување, како на национално, така и на регионално ниво, Развојниот центар за млади и Синдикатот на УПОЗ решија својата соработка да ја подигнат на повисоко ниво и да потпишат Договор за деловно техничка соработка и заедничко делување на меѓународно поле.

Договорот за соработка става акцент на зголемување на капацитетите на членовите на Синдикатот на УПОЗ низ тренинзи, обуки, но и поврзување на Синдикатот со релевантни учесници на меѓународно ниво, како и заеднички подготовки на проекти за национални, регионални и меѓународни донатори, за потребните на Синдикатот и неговите членови.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ИСПРАТИ БАРАЊА ДО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

29.06.2020 година

Барањата содржат дел од приоритетните прашања кои во изминатиот период се наметнаа како суштински за вработените во управата и правосудството.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), денес, до политичките партии кои ќе учествуваат на претстојните парламентарни избори упати барања со кои побара унапредување на правата од работен однос на вработените во администрацијата и правосудството.

Барањата се испратени до сите политички партии  и сметаме дека тие се од голема важност за вработените во администрацијата и правосудството.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ЗАШТИТА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ

19.06.2020 година

Во пресрет на претстојните парламентарни избори, Синдикатот на работниците од управата, правосудниет органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), на ден 19.06.2020 година писмено се обрати до Државната изборна комисија со цел членовите на избирачките одбори и комисии да се заштитат од вирусот Ковид - 19, како и со барање за исплата на поголеми награди за вработените во ДИК и избирачките одбори и комисии. 

Во продолжение Ви го пренесуваме во целост писмото: 

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), бара од надлежните институции за претстојните парламентарни избори,  да ги преземат сите мерки на заштита за вработените од Државната изборна комисија (ДИК) и вработените административни службеници кои како членови на избирачките комисии и избирачките одбори ќе бидат вклучени во изборите.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА Р.С.МАКЕДОНИЈА

12.06.2020 година

На 12.06.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Царинската управа на Р.С. Македонија потпишаа Колективен договор за вработените во царинската управа.

Во 2009 година, под притисок од страна на работодавачот, Синдикална организација при Царинската управа членка на Синдикатот на УПОЗ беше расформирана заради неприфаќањето на Синдикатот на УПОЗ да потпише Колективен договор со одредби по желба на тогашниот директор.

Во 2018 година, по цели 11 години, вработените повторно се организираа и формираа синдикална организација а во Синдикат на УПОЗ препознаа Синдикат кој ќе ги застапува вработените пред работодавачот во остварување на поголеми права од работен однос. За цели две години, синдикалната организација при Царинската управа веќе брои повеќе од 500 членови.

Повеќе...

АНАЛИЗА НА АНКЕТА ЗА СИНДИКАЛНИОТ АКТИВИЗАМ НА СЕКЦИИТЕ НА МЛАДИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД РЕГИОНОТ

03.06.2020 година

Синдикатите и секциите на млади од регионот, заеднички учествуваа во истражување, колку младите вработени се запознаени со работата на Синдикатот.

На следниот линк, може да ја погледнете анализата од истражувањето на Синдикатите од јавниот сектор во регионот и активноста на нивните секции на млади (кликни тука)