• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

КОРЕКЦИЈА НА ПЛАТИТЕ ИЛИ ПРОТЕСТ

11.11.2019 година

По најавата за протест на вработените во Фондот за здравстево осигурување кои бараат зголемување на нивните платите и потпишување на колективниот договор претставници на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ) и синдикалните претставници од ФЗО одржаа средба со директорите на Фондот, Ден Дончев и Орхан Рамадани.

На средбата беа договорени одредени чекори кои ќе бидат заеднички преземени во наредните две до три недели со цел да се најде заедничко прифатливо решение. По осцршмоте разгпвпро заеднички беше констатирано дека на крајот ќе се изнајдат предлози кои ќе бидат на општо задоволство. 

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО ВРСКА СО СТАВОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

06.11.2019 година

Вчера Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судската администрација го искажа својот револт во однос на Одлуката со која за месеците септември и октомври добија додатоци на нивните плати за 10% а судската администрација 5%.

Изјавата на Судскиот буџетски совет објавена вчера во медиумите како одговор на нашата реакција е манипулација со јавноста и без трошка морал и одговорност. За таа цел сакаме да ја информираме јавноста за вистинските состојби во поглед на платите и додатоците на плата.

Платите на судските службеници не се зголемени за 5% туку со промена на Одлуката на Владата донесена на 10.01.2019 година, а објавена во Службен весник бр.4/2019, истата е пресметана со зголемена вредност на бодот од 77.24 на 81.10. Додека Законот за изменување на законот за исплата на плата во РСМ кој предвидува можност за зголемување на платите до 5%, Службен весник бр.202/2019, воопшто не е применет во пресметката на платите на судската служба.

Повеќе...

БЕЛЕШКА ОД ОДРЖАНИОТ СОСТАНОК СО ФЗОРСМ

06.11.2019 година

Денес, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ(ФЗОРСМ) се одржа работна средба, помеѓу претставниците на Синдикатот и ФЗОРСМ претставуван од страна на директорите на фондот.

На средбата се разговараше за барањето на Синдикатот за зголемување на платите на вработените и активности за потпишување на колективниот договор во ФЗОРСМ.

Повеќе...

НА АПСУРДИТЕ ОД СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ ИМ НЕМА КРАЈ!

06.11.2019 година

Sindikat UPOZ sudovi

*Сликата е преземена од Локално.мк 

Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судската администрација на конференција за медиумите реагираа на апсурдната одлука на Судскиот буџетски совет за исплата на додатоци на плата со кои судиите си поделија додатоци во износ од 6.000 до 9.000 денари, а за судските службеници само од 500 до 1.500 денари, како и за немањето желба да ги исплатат парите на сите учесници во штрајкот во 2016 година (судската полиција, помошно - техничкиот персонал, пензионираните работници и работниците преминати во друга организација).

Синдикатот на работниците од Управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ) и Здружението на судската администрација реагираат на одлуката на Судскиот буџетски совет за исплата на додатоци со која додатоците на плата на судиите за септември и октомври се зголемени за 10 проценти, а на судската администрација за пет отсто.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР СО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ

28.10.2019 година

SL vs UPOZ

На 25.10.2019 година, во просториите на ЈП Службен весник на РСМ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при ЈП Службен весник на РСМ Виктор Рајковски, Директорот на ЈП Службен Весник Мартин Костовски и Претседателот на Управниот одбор Александар Поповски го потпишаа Колективниот договор за вработените во ЈП Службен Весник на РСМ. Со овој Колективен договор се уредува статусот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Јавното претпријатие.

Повеќе...