• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ГИ ПОВИКУВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ ДА ГО ОДБЕЛЕЖАТ ПРВИ МАЈ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ

30.04.2018 година

По повод Меѓународниот ден на трудот - Први Мај, во знак на почит на вечната борба за поголеми права и во знак на сеќавање на историската 1886 година кога загинаа работници борејќи се за осумчасовно работно време односно поголеми права за работниците, Синдикатот на УПОЗ ги повикува сите членови и работници достоинствено и синдикално да го одбележат Први мај - Меѓународниот ден на трудот.

Повеќе...

АДМИНИСТРАТИВЦИТЕ НЕ СЕ НЕРАБОТНИЦИ

17.04.2018 година

Реакција на Синдикатот на УПОЗ по повод изјавите на премиерот Зоран Заев за не ефикасноста на јавната администрација и генерализирањето дека сите вработени во администрацијата се не работници.

Повеќе...

ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ Е РАБОТОДАВАЧ НА СУДСКАТА СЛУЖБА?

12.04.2018 година

Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрат и до претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да одговори кој е работодавач на вработените во судската служба. Неговите постпаки се збунувачки. За време на штрајкот во 2016 година тој беше работодвач и со наредба ги казни вработените штрајкувачи. Сега кога тие бараат да оставрат право од работен однос - јубилејни награди, тој вели дека не е работодавач.

Повеќе...

Синдикатот на УПОЗ и МИОА започнуваат подготовка на грански колективен договор

07.03.2018 година
Министерот за инфоратичко општество и администрација Дамјан Манчевски, по покана на Синдикатот на УПОЗ присустуваше на 12-тата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, каде ги претстави активностите на МИОА во делот на реформата во јавната администрација.

Повеќе...

Известување во врска со степенот на кариера

19.02.2018 година

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

Повеќе...