• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СЕ ОДРЖАА 24-тите СПОРТСКИ ИГРИ И СРЕДБИ

12.06.2018 година

По 24-ти пат, Синдикатот на УПОЗ ги организираше 24.ти спортски игри и средби на кој новоформираната синдикалната организација при Град Скопје е севкупен победник на овие спортски игри.

Од 07.06 до 10.06.2018 година во хотелскиот комплекс Метропол се одржаа 24.тите спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ. За разлика од минатите години, оваа година учество зедоа над 450 членови на Синдикатот на УПОЗ од 23 синдикални организации и тоа: Локална самоуправа Струга, Апелационо подрачје Штип, Управа за јавни приходи, Јавни обвинителства на РМ, Агенција за катастар на недвижности, Локална самоуправа Битола, Фонд на ПИОМ, Дирекција за заштита и спасување, Локална самоуправа Карпош, Основен суд Тетово, Локална самоуправа Струмица, Основен суд Скопје 1, Казнено поправана установа Затвор Штип, Службен весник на РМ, Локална самоуправа Гевгелија, Град Скопје, Државен завод за статистика, Јавно претпријатие Стрежево - Битола, Агенција за вработување на РМ, Фонд за здравствено осигурување, Државен инспекторат за земјоделство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Локална самоуправа Велес.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ГИ ПОВИКУВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ ДА ГО ОДБЕЛЕЖАТ ПРВИ МАЈ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ

30.04.2018 година

По повод Меѓународниот ден на трудот - Први Мај, во знак на почит на вечната борба за поголеми права и во знак на сеќавање на историската 1886 година кога загинаа работници борејќи се за осумчасовно работно време односно поголеми права за работниците, Синдикатот на УПОЗ ги повикува сите членови и работници достоинствено и синдикално да го одбележат Први мај - Меѓународниот ден на трудот.

Повеќе...

ОДРЖАНА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

ТЕМА НА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА БЕШЕ "УТВРДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ - СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СИНДИКАТОТ" КОЈА СЕ ПОКАЖА ДОСТА ПРАКТИЧНА И ИНТЕРЕСНА ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ. 

Повеќе...

АДМИНИСТРАТИВЦИТЕ НЕ СЕ НЕРАБОТНИЦИ

17.04.2018 година

Реакција на Синдикатот на УПОЗ по повод изјавите на премиерот Зоран Заев за не ефикасноста на јавната администрација и генерализирањето дека сите вработени во администрацијата се не работници.

Повеќе...

ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ Е РАБОТОДАВАЧ НА СУДСКАТА СЛУЖБА?

12.04.2018 година

Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрат и до претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да одговори кој е работодавач на вработените во судската служба. Неговите постпаки се збунувачки. За време на штрајкот во 2016 година тој беше работодвач и со наредба ги казни вработените штрајкувачи. Сега кога тие бараат да оставрат право од работен однос - јубилејни награди, тој вели дека не е работодавач.

Повеќе...