• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

КАКО ЈА ДОНЕСОА, ТАКА ЈА ОДНЕСОА

30.09.2020 година

Вчера на седница на Владата на Р.С. Македонија е донесена времена одлука за промена на работното време во администрацијата со која се утврдува ново работно време со почеток од 08.00 часот до 16.00 часот. Со тоа, променета е претходната одлука со која од 1-ви септември 2017 година, беше утврдено флексибилно работно време со почеток од 07.30 до 08.30 и завршеток од 15.30 до 16.30 часот. Синдикатот на УПОЗ е затекнат од ваквата одлука бидејќи не беше информиран и консултиран како социјален партнер, со оглед на тоа што во Гранскиот колективен договор потпишан во почетокот на оваа година, е утврдено дека работното време е флексибилно.

Денес Синдикатот на УПОЗ реагираше и се обрати до Владата на Р.С. Македонија во врска со вчерашната одлука за промена на работното време и бара истата итно да биде повлечена.

Ваквата одлука, за Синдикатот на УПОЗ е нејасна и конфузна и веднаш создаде револт меѓу вработените од причина што Владата со носењето на ваквата одлука сметаме дека не го почитува социјалниот дијалог, постапува спротивно на Конвенциите на Меѓународната организација на трудот и го негира Гранскиот Колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните установи, државното правобранителство, единиците на локалната самоуправа, агенциите, фондовите и центрите за социјални работи и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија, кој Владата го потпиша на почетокот на оваа година.

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ДО СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ ВО ВРСКА СО ОДЛУКАТА ЗА ИСПАТА НА ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

29.09.2020 година

Во врска со Одлуката на Судскиот буџетски совет од 28.09.2020 година, Синдикатот на УПОЗ денеска достави писмена реакција и барање за ист третман на вработените во судовите. 

До Синдикатот на УПОЗ, во текот на вчерашниот ден пристигна информација дека Судскиот буџетски совет со одлука бр. 02-1015/6 од 28.09.2020 година, обезбедил средства за додатоци на плата за месец септември за судиите, членовите на Судскиот совет и за судските службеници.

Во членот 2 од Одлуката е наведено дека судиите и членовите на Судскиот совет ќе добијат до 35% додатоци на плата, а судските службеници до 25%, а повторно во одлуката не се наведени судските полицајци и помошно – техничкиот персонал.

Повеќе...

НЕРАЗУМЕН ОДГОВОР НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

28.09.2020 година

Согласно одредбите на Гранскиот колективен договор, Синдикатот на УПОЗ се обрати до Судскиот буџетски совет да одобри средства за синдикална активност која е од заеднички интерес - учество на предавања за примена на колективните договори. Одговорот е смешен. Судскиот буџетски совет очигледно смета дека во тој буџет мора да има пари само за судиите. Само неколку дена по негативниот одговор, Судскиот буџетски совет носи Одлука со која обезбедува средства за додатоци на плата?

Во врска со одржувањето на Синдикалната школа на Синдикатот на УПОЗ оваа година, согласно член 32 од Гранскиот колективен договор кој гласи “Работодавчот може да учествува во трошоците на организирање за едукација и обука, културни манифестации и спортски игри и средби”, Синдикатот на УПОЗ и синдикалните организации се обратија до работодавачите да обезбедат финансиски средства. Во организациите на управата и локалната самоуправа, мнозинството работодавачи го прифатија барањето на Синдикатот и одоборија средства за учество на синдикалната школа. Но единствено Судскиот буџетски совет, негативно одговори на барањето на Синдикатот со образложение “Поради настанатата состојба предизвикана од пандемијата на вирусот Ковид - 19, од Судскиот буџет не може да се обезбедат средства за бараната намера”.

Повеќе...

ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

24.09.2020 година

20200925_130513.jpg

Зголемување на платите и нов начин за пресметка на платите на административните службеници, измени на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, доследна примена на гранскиот Колективен договор, реформата во администрацијата да се спроведува со учество на Синдикатот на УПОЗ, беа дел од главните прашања на Синдикатот на УПОЗ на првата средба со министерот Јетон Шаќири.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски на првата средба со Министерот Јетон Шаќири, проследија низа барања кои Синдикатот на УПОЗ изминатите неколку години ги наметнуваше.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСЕРОТ ЗА ПРАВДА БОЈАН МАРИЧИЌ

16.09.2020 година
rsz sredba upoz mp
 
На средбата се разговараше за статутот и положбата на вработените во судската и јавнообвинителската служба и вработените во казнено поправните и воспитно поправните установи, а беа отворени и прашањата за нов начин на пресметка на платите на судската и јавнообвинителската служба, унапредувањето на вработените во судовите и обвинителствата, донесување на Правилникот за додаток на плата за висок ризик за судската полиција, како и измени на посебните закони за вработените во правосудството. 
 
Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и стручниот соработник Бојан Трипуноски остварија работна средба со Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ.