• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СРЕДБА ИЛИ ШТРАЈК

12.12.2018 година
 
Во очекување на средбата со претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, да потсетиме дека Синдикалната организација при Јавните обвинителства на РМ и Колегиумот на судии и подружницата на Здружението на судии од ж суд Скопје 1 ги поддржуваат напорите на Синдикатот на УПОЗ за изнаоѓање решение и судските службеници да добиваат 35 проценти на додатоците за плата и да им се вратат незаконски задржаните пари за време на штрајкот во 2016 година.

Повеќе...

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: НОВ КОНЦЕПТ - СТАРИ ПРАКТИКИ

07.12.2018 година

slika SOSTANOK

Фото: МИА 

Трета сесија на Работната група 2 - Социјалната политика и вработување во организација на Национална конвенција за европска унија во Република Македонија и УСАИД. 

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски учествуваше на третата сесија на Работната група 2-Социјална политика и вработување на тема „Социјалниот дијалог во Република Македонија: Нов концепт-стари практики“ што се одржа во организација на Националната конвенција за ЕУ во Република Македонија.

Дел од препораките за унапредување на социјалниот дијалог во Република Македонија се: департизација на сите сфери за овозможување критичка позиција на синдикатот во социјалниот дијалог, јакење на репрезентативните синдикати на сите нивоа и гранки, зголемување на степенот на заштита на синдикалните организаици, зголемен ангажман на Организацијата на работодавачи на Македонија, стимулирање на култура на компромис меѓу актерите, намалување на цензусот за репрезентативност на синдикатите за пет отсто, како и вклучување на граѓански преставници и експерти во економскио-социјалниот совет.

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА РМ, ВО ВРСКА СО СООПШТЕНИЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕСТКИ СОВЕТ ОД 03.12.2018 ГОДИНА

06.12.2018 година

Во врска со соопштението на Претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски од 03.12.2018 година, Синдикалната организација при Јавните обвинителства на РМ, членка на Синдикатот на УПОЗ, најостро реагира на ова соопштение особено во делот, цитираме  „На Судскиот буџетски совет не му е јасно зошто Синдикатот на УПОЗ не реагира на исплатите на додатоци на плата од овој вид за јавните обвинители и јавно обвинителски службениции оценуваме дека ова е обид да создаде раздор и нетрпеливост меѓу судската и јавнообвинителската служба. Цениме дека со соопштенија  не се нудат  решенија на постоечките проблеми на Судската служба, туку тие сами ја продлабочуваат кризата и ќе имаат само негативен ефект врз целокупното работење во правосудниот систем.

Повеќе...