• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

УШТЕ ЕДЕН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

07.08.2020 година

20200810_120900.jpg

Денес 7-ми август 2020 година, Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Љокман Лимани, Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на синдикалната организација при Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам (ДИГУ) Димитар Гаќев, го потпишаа Колективниот договор.

Потпишувањето на Колективниот договор во ДИГУ, веруваме ќе биде поттик и за останатите инспекторати да отпочнат преговорите за потпишување на Колективни договори и да се регулираат и унапредат правата на вработените, со оглед на нивната специфика и потреба за нивно поуспешно функционирање.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ОСТВАРИ РАБОТНИ СРЕДБИ СО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

10.07.2020 година

И во овој предизборен циклус, Синдикатот на УПОЗ продолжи со праксата да има разговори со политичките партии кои претендираат да ја освојат власта, со цел да ги презентираат своите ставови за вработените во администрацијата и правосудството.

Синдикатот на УПОЗ на 29.06.2020 година, се обрати до политичките партии и коалициите учесници на престојните парламентарни избори, со барања кои ќе значат подобрување на правата на вработените во државната управа и правосудството.

Овие барања исто така беа и јавно објавени преку медиумите и истите содржеа повик до политичките партии за одржување на работни средби со Синдикатот на кои тие воедно ќе можат да ги презентираат своите програми и планови кои се однесуваат на правата од работен однос на вработените во државната управа и правосудството.

Повеќе...

РАЗГОВОРИ ЗА АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА

09.07.2020 година

KING3746.jpg

На работната средба што се одржа денес на 9 јули со Министерот на Министерството за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски беа разгледани повеќе прашања, со посебен осврт на примената на Гранскиот колективен договор и некои дилеми кои непотребно се создадоа.

На барање на Синдикатот на УПОЗ по подолг период се одржа работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) Дамјан Манчевски и државниот советник за правни и нормативни прашања при МИОА Билјана Николовска Жагар. На работната средба од страна на Синдикатот на УПОЗ учествуваа Претседателот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски, и членовите на одборот за администрација Зоран Георгиевски и Александар Диље.

Повеќе...

ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е УЧЕСТВОТО НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО ВЕРТИКАЛНАТА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА

07.07.2020 година

На последната седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, по една од точките на дневниот ред се расправаше за функционалната анализа која треба да се спроведе во сите институции до крајот на оваа година. Кратко излагање по оваа точка имаше членот на Синдикатот на УПОЗ Александар Диље кој има големо искуство по ова прашање и ги наведе битните елементи кои треба да ги знаат претставниците на Синдикатот и вработените воопшто при изготвувањето на вертикалната функционална анализа.

Повеќе...

ПОТПИШАН МЕЃУНАРОДЕН МЕМОРАНДУМ ЗА ДЕЛОВНО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

02.07.2020 година

106489658 10158521782243926 2175081084883914939 o

Денес, во Ниш, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) претставуван од Претседателот Пецо Грујовски и Развојниот центар за млади од Белград претставуван од Програмскиот директор Александра Кнежевич, го потпишаа Меморандумот за деловно техничка соработка. Со овој договор, двете страни се обврзаа на подигање на капацитетите на Синдикатот како на национално ниво, така и на меѓународното поле.

По две години заедничко делување, како на национално, така и на регионално ниво, Развојниот центар за млади и Синдикатот на УПОЗ решија својата соработка да ја подигнат на повисоко ниво и да потпишат Договор за деловно техничка соработка и заедничко делување на меѓународно поле.

Договорот за соработка става акцент на зголемување на капацитетите на членовите на Синдикатот на УПОЗ низ тренинзи, обуки, но и поврзување на Синдикатот со релевантни учесници на меѓународно ниво, како и заеднички подготовки на проекти за национални, регионални и меѓународни донатори, за потребните на Синдикатот и неговите членови.

Повеќе...