• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ИСПРАТИ БАРАЊА ДО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

29.06.2020 година

Барањата содржат дел од приоритетните прашања кои во изминатиот период се наметнаа како суштински за вработените во управата и правосудството.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), денес, до политичките партии кои ќе учествуваат на претстојните парламентарни избори упати барања со кои побара унапредување на правата од работен однос на вработените во администрацијата и правосудството.

Барањата се испратени до сите политички партии  и сметаме дека тие се од голема важност за вработените во администрацијата и правосудството.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ЗАШТИТА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ

19.06.2020 година

Во пресрет на претстојните парламентарни избори, Синдикатот на работниците од управата, правосудниет органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), на ден 19.06.2020 година писмено се обрати до Државната изборна комисија со цел членовите на избирачките одбори и комисии да се заштитат од вирусот Ковид - 19, како и со барање за исплата на поголеми награди за вработените во ДИК и избирачките одбори и комисии. 

Во продолжение Ви го пренесуваме во целост писмото: 

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), бара од надлежните институции за претстојните парламентарни избори,  да ги преземат сите мерки на заштита за вработените од Државната изборна комисија (ДИК) и вработените административни службеници кои како членови на избирачките комисии и избирачките одбори ќе бидат вклучени во изборите.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА Р.С.МАКЕДОНИЈА

12.06.2020 година

На 12.06.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Царинската управа на Р.С. Македонија потпишаа Колективен договор за вработените во царинската управа.

Во 2009 година, под притисок од страна на работодавачот, Синдикална организација при Царинската управа членка на Синдикатот на УПОЗ беше расформирана заради неприфаќањето на Синдикатот на УПОЗ да потпише Колективен договор со одредби по желба на тогашниот директор.

Во 2018 година, по цели 11 години, вработените повторно се организираа и формираа синдикална организација а во Синдикат на УПОЗ препознаа Синдикат кој ќе ги застапува вработените пред работодавачот во остварување на поголеми права од работен однос. За цели две години, синдикалната организација при Царинската управа веќе брои повеќе од 500 членови.

Повеќе...

АНАЛИЗА НА АНКЕТА ЗА СИНДИКАЛНИОТ АКТИВИЗАМ НА СЕКЦИИТЕ НА МЛАДИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД РЕГИОНОТ

03.06.2020 година

Синдикатите и секциите на млади од регионот, заеднички учествуваа во истражување, колку младите вработени се запознаени со работата на Синдикатот.

На следниот линк, може да ја погледнете анализата од истражувањето на Синдикатите од јавниот сектор во регионот и активноста на нивните секции на млади (кликни тука)

РАБОТОДАВАЧИТЕ ДА НЕ ГИ ТОЛКУВААТ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА КАКО ИМ ОДГОВАРА

12.05.2020 година

Од претседателите на синдикалните организации членки на Синдикатот на УПОЗ, пристигнуваат се повеќе информации дека голем број од институциите не се придржуваат, односно ги прекршуваат одредбите до Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба (Службен весник бр.95/20).

Имено, во член 2 став 1 од Уредбата е наведено дека: Вработените во јавниот сектор кои се работно ангажирани за времетраење на мерките за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID – 19, неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година може да го искористат до 31 мај 2020 година, согласно потребите на работниот процес и врз основа на одобрение на раководното лице на институцијата“.

Повеќе...