• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ГИ ПОВИКУВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ ДА ГО ОДБЕЛЕЖАТ ПРВИ МАЈ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ

30.04.2018 година

По повод Меѓународниот ден на трудот - Први Мај, во знак на почит на вечната борба за поголеми права и во знак на сеќавање на историската 1886 година кога загинаа работници борејќи се за осумчасовно работно време односно поголеми права за работниците, Синдикатот на УПОЗ ги повикува сите членови и работници достоинствено и синдикално да го одбележат Први мај - Меѓународниот ден на трудот.

Повеќе...

ОДРЖАНА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

ТЕМА НА 29-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА БЕШЕ "УТВРДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ - СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СИНДИКАТОТ" КОЈА СЕ ПОКАЖА ДОСТА ПРАКТИЧНА И ИНТЕРЕСНА ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ. 

Повеќе...

АДМИНИСТРАТИВЦИТЕ НЕ СЕ НЕРАБОТНИЦИ

17.04.2018 година

Реакција на Синдикатот на УПОЗ по повод изјавите на премиерот Зоран Заев за не ефикасноста на јавната администрација и генерализирањето дека сите вработени во администрацијата се не работници.

Повеќе...

ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ Е РАБОТОДАВАЧ НА СУДСКАТА СЛУЖБА?

12.04.2018 година

Синдикатот на УПОЗ со писмо се обрат и до претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да одговори кој е работодавач на вработените во судската служба. Неговите постпаки се збунувачки. За време на штрајкот во 2016 година тој беше работодвач и со наредба ги казни вработените штрајкувачи. Сега кога тие бараат да оставрат право од работен однос - јубилејни награди, тој вели дека не е работодавач.

Повеќе...

Синдикатот на УПОЗ и МИОА започнуваат подготовка на грански колективен договор

07.03.2018 година
Министерот за инфоратичко општество и администрација Дамјан Манчевски, по покана на Синдикатот на УПОЗ присустуваше на 12-тата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, каде ги претстави активностите на МИОА во делот на реформата во јавната администрација.

Повеќе...