• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ: НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИТЕ ФУНКЦИИ ДА НЕ ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВААТ АДМИНИСТРАЦИЈАТА

20.01.2020 година

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) и Синдикалната организација при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) на 19.1.2020 година на конференција за медиуите го осудија однесувањето на дополнителниот заменик-министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски.

Во врска со упадот на дополнителниот заменик министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветант Tрипуновски, Синдикатот на УПОЗ на прес конференција реагираше по повод ваквиот упад и особено што и покрај предупредувањето на раководителот на подрачното оделение тој продолжи со снимањето.

Повеќе...

ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ МОРА ИТНО ДА СЕ РАЗРЕШАТ

13.12.2019 година

rsz mp i upoz

Во текот на вчерашниот ден претставници на Синдикатот на УПОЗ одржаа работни средби во Министерството за правда и Судскиот буџетски совет на кои се разговараше за изнаоѓање на решенија за проблемите на судската полиција, помошно – техничкиот персонал во судовите, јавнообвинителските службеници и вработените во КПУ и ВПУ.

На првата средба која се одржа во Министерството за правда се разговараше за иницијативата на Синдикатот на УПОЗ со која судската полиција конечно треба да добие бенифициран стаж. Оваа средба се одржа со претставници од Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Судскиот Буџетски совет, а  од страна на Синдикатот на УПОЗ присуствуваа Генералниот секретар Трпе Деаноски, Претседателот на одборот за КПУ и ВПУ Звонимир Бошњак и членовите на Синдикатот на УПОЗ Горан Тасевски и Ангелче Унев од Основниот суд Велес.

Повеќе...

САМО ЗАДОВОЛЕН РАБОТНИК, МОЖЕ ДА БИДЕ ПРОДУКТИВЕН РАБОТНИК

03.12.2019 година

Prava u radu rad na pravima 4

Дали сте запознаени за Вашите работнички права“ беше прашањето на Online прашалникот спроведен во рамки на меѓународниот проект ПРАВА НА РАБОТА, РАБОТА ЗА ПРАВАподдржан од Erasmusпрограма на Европската Унија: KA2 - Capacity Building in the Field of Youth/Western Balkan Window, чија што главна цел беше да ја провери информираноста на младите работници за нивните права од работен однос и да го зголеми користењето на овие права. Прашалникот го пополнуваа над 1000 административни службеници до 35 годишна возраст од четири земји учеснички во проектот; Србија, Црна Гора,  Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина.

Добиените резултати и нивната содржина е интересна за анализа, а во исто време ги дава и насоките по кои треба да делува во иднина синдикатот кога се во прашање младите работници. Ќе послужи и како поткрепа за едукација и кампања за подигање на свеста за потребите и проблемите на младите во нивното работно опкружување, со цел запознавање и поддршка на младите работници во Македонија и унапредување на работниот стандард на младите.

Повеќе...