• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Известување во врска со степенот на кариера

19.02.2018 година

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

Повеќе...

Постигната заедничка согласност со некои прашања за вработените во јавните обвинителства

16.02.2018 година

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше за продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Повеќе...

Разговор со Министерот за Правда

22.01.2018 година
Разговор со министерот за правда за реализација на договорените активности.
Изнаоѓање на правно издржано решение за исплаќање на незакоснки задржаните плати за време на штрајкот во судовите од 2016 година.

Повеќе...