• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Синдикатот на УПОЗ се обрати со писмо до претседателот на владата на РМ

18.12.2017 година

Иако после локалните избори ни беше ветена средба од страна на Министерот за финансии со Претседателот на Владата на РМ, за изнаоѓање решение со скратените пари за штрајкот во правосудството во 2016 година, таа средба се уште не се одржа.

Повеќе...

Формирана секција на млади и секција на жени

На 12.12.2017 година и 13.12.2017 година се формираа Секцијата на жени односно Секцијата на Млади. Истите во наредниот период ќе служат за едукација на жените за како до подобри синдикални лидери, а Секцијата на млади ќе едуцира и ќе изнаоѓа решенија за подобра информираност на секој член.

Повеќе...