• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Формирана секција на млади и секција на жени

На 12.12.2017 година и 13.12.2017 година се формираа Секцијата на жени односно Секцијата на Млади. Истите во наредниот период ќе служат за едукација на жените за како до подобри синдикални лидери, а Секцијата на млади ќе едуцира и ќе изнаоѓа решенија за подобра информираност на секој член.

Повеќе...