• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

УСВОЕН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ЗА 2018 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА ЗА 2019 ГОДИНА

06.03.2019 година

Највисокиот орган на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), Претседателството, на одржаната седница го усвои Извештајот за работа на Синдикатот за 2018 година, како и Програмата за 2019 година.

Во минатата година Претседателството на Синдикатот на УПОЗ одржа пет седници на кои разгледуваше, одлучуваше, утврдуваше ставови, мислења и предлози по значајни прашања во врска со работата на Синдикатот, а на седниците се водеа конструктивни расправи.

Една од поактивните во минатата година беше Комисијата за Солидарен фонд која одржа осум седници и која што согласно со Правилникот за доделување парична помош од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ разгледа многу барања и имаше полни раце работа за да им излезе во пресрет на сите оние кои имаа потреба од помош.

Повеќе...

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ УЧЕСТВУВАА НА ЈАВНАТА РАСПРАВА ПО ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

14.02.2019 година

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ на јавната расправа по Предлог-законот за извршување на санкциите ги изнесоа своите забелешки по однос на бенефицираниот стаж,  постапката за оценување, додатоците на плата, унапредувањето на вработените во казнено и воспитно поправните установи и други прашања со цел подобрување на законското решение.

На Шеесет и втората седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Македонија која се одржа на 13.02.2019 година, а на која на дневен ред беше јавната расправа по Предлог-законот за извршување на санкциите, учество зеде и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) претставен од генералниот секретар Трпе Деаноски, како и претстедателот на Одборот на Казнено - поправните установи и Воспитно - поправните установи, Звонимир Бошњак. На јавната дебата учествуваа и пратеници, невладини организации, синдикати, институции и други засегнати страни.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

07.02.2019 година

KP

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Општина Крива Паланка, Зоран Павловски и градоначалникот на Општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски го потпишаа Колективниот договор за административните службеници и другите вработени во Општина Крива Паланка. Со него се уредуваат статусот, правата, обврските и одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на државните службеници и другите вработени во Општината Крива Паланка.

Повеќе...

ПРЕТСТАВНИЦИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

06.02.2019 година

Синдикатот на УПОЗ со раководството на Агенцијата за катастар на недвижности разговараше за актиуелни теми како што се потпишувањето на колективниот договор, додатокот за степенот на кариера, оценувањето на државните службеници, како и претстојната измена на систематизацијата.

Претстедателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски, заедно со Генералниот Секретар на Синдикатот Трпе Деаноски како и претседателот на синдикалната организација при АКН Љубиша Јовановски и неговиот заменик Слаѓан Јовановски, остварија работен состанок со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Борис Тунџев.

На состанокот се разговараше за потпишувањето на колективниот договор, а стана збор и за понатамошните активности во периодот што доаѓа, со што ќе се заокружи процесот на потпишување на колективниот договор со Синдикатот на УПОЗ. 

Повеќе...

КОНТИНУИРАНА ГРИЖА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

30.01.2019 година

Продолжува континуираната грижа за членовите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ). На седница на Комисијата за распределба на средствата од Солидарниот фонд при Синдикатот на УПОЗ доделени се вкупно 71.000,00 неповрати средства и 90.000,00 денари повратни средства. За периодот помеѓу две одржани седници, согласно Правилникот за солидарен фонд, доделени се 227.990,00 денари. 

Имено, согласно Правилникот за доделување парична помош од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ со кој се уредуваат, начинот на издвојувањето и основите за доделување на средствата, 37 членови на синдикатот побарале да искористат некое од наведените права во Правилникот.

Повеќе...