Семинари „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ“ 16-18.06.2011, Охрид „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ“ 15-17.04.2011, Охрид Синдикални Школи 30 ...
That's All