• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

04.04.2019 година

Од 5 до 7 април 2019 година, во Охрид, ќе се оджи 30-та синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ при што, како и секоја година ќе има богата содржина со повеќе теми, учесници, но и гости од поширокото опкружување.

Програмата на 30-та синдикална школа на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) годинава е посветена на повеќе теми кои ќе дадат придонес во зголемување на искуствата во континуираните заложби за унапредување на состојбите со работниците и работничките права. Па така, најпрвин стотината учесници на синдикалната школа ќе имаат можност да ги слушнат искуствата на синдикатите од регионот во врска со потпишувањето на колективните договори, а потоа од првите луѓе на МИОА автентично ќе слушнат што носат измените на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и предлог Законот за високо раководна служба.

Како во нивните држави течат процесите на преговори, кои пречки се појавуваат во процесот на преговарање, како се надминуваат пречките за да се стигне до фазата на потпишан колективен договор, се  искуствата  што ќе бидат разменети со претставниците на Синдикатот на правосудството на Србија, Синдикатот на управата на Република Српска и Синдикатот на државните службеници и другите вработени во органите на федерацијата на Босна и Херцеговина. Ова е дотолку повеќе важо со оглед на фактот што Синдикатот на УПОЗ е во фаза на интензивни преговори за потпишување на повеќе колективни договори и секое искуство е добредојдено заради подобрување на вештините на преговори од страна на синдикалните претставници кои ги водат.

Во однос, пак, на темите посветени на прашањето што носат измените на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и предлог Законот за високо раководна служба иако за овие закони веќе јавно се разговара и е отворена дебата од големо значење ќе биде и дебата што ќе се отвори на синдикалната школа бидејќи синдикалците ќе можат да ги детектираат слабостите на законите, но и да искажат забелешки кои ќе бидат слушнати од првите луѓе на МИОА.

На 30-та синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ нема да изостанат ниту разговорите за тековните активности, мобилноста на синдикалното движење, начините за градење на поголема доверба во синдикатот со цел подигање на синдикалниот дух и истрајност во пречките со кои се соочува Синдикатот. Впрочем ова е добра можност во секоја пора на работата и активностите на Синдикатот на УПОЗ да го вградиме нашето неформално мото: „Еднаш синдикалец, секогаш синдикалец”!