• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

  • 29.08.2018 година

    sredba

    Со средбата меѓу претставниците на Владата и Синдикатот на УПОЗ во понеделник 27.08.2018 година, и официјално почнаа преговорите за потпишување на грански Колективен договор за вработените во администрацијата, правосудните органи и другите вработени во администрацијата.

    Во Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) на 27.08.2018 година, се одржа работна средба меѓу претставници на Синдикатот на УПОЗ и Министри од Владата на Р. Македонија на која официјално започнаа преговорите за потпишување на Колективниот договор за вработените во администрацијата, правосудните органи и другите вработени во администрацијата.