• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

16.06.2021 година

Општина Аердром КД УПОЗ.jpg

Денес 16.06.2021 година, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Аеродром. Со потпишувањето на колективниот договор дополнително се унапредија правата на вработените од работен однос.

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Аеродром претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација Славе Еленовски од една страна и Градоначалникот на Општина Аеродром Златко Марин го потпишаа Колективниот договор за вработените во општина Аеродром.

 

Со овој Колективен договор, кој за прв пат се потпишува во Општина Аеродром се унапредуваат правата од работен однос на вработените во општината,  се решаваат прашањата од интерес на вработените и работодавачот и се утврдува постапката за решавање на меѓусебните односи.

Синдикатот на УПОЗ и во периодот кој следи ќе продолжи со активностите со потпишување на колективни договори на ниво на работодавач.