• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

23.06.2021 година

Синдикатот на УПОЗ како дел од јавниот сектор и рамноправнен член на Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ) преку своите синдикални организации се вклучи во одбележувањето на 23. јуни – Меѓународниот ден на вработените во јавниот сектор.

Обединетите нации го прогласија 23 јуни за Меѓународен ден на вработените во јавнот сектор. Тоа е ден за одбележување на вработените во јавните служби. Вработените во јавниот сектор им овозможуваат на луѓето да ги уживаат своите човекови права, да се осигураат дека нивната држава ги постигнува своите цели на одржлив развој и дека Европската унија го постигнува европскиот столб на социјалните права.

Затоа, Синдикатот на УПОЗ како член на ЕПСУ, се приклучи на оваа меѓународна акција, со цел да ги пренесеме следниве пораки:

  • Повисока плата за достоинствени услуги;
  • Достоинствена плата за јавниот сектор;
  • Не за приватизација, не за комерцијализација;
  • Не мерки за штедење.

Подолу Ви ги пренесуваме фотографиите од неколку синдикални организации кои го одбележаа Меѓународниот ден на вработените во јавниот сектор.