• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

05.07.2021 година

rsz opstina bogdanci

На 02.07.2021 година, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Богданци со кој дополнително се унапредија правата на вработените од работен однос.

На 02.07.2021 година, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при општина Богданци, претставувани од Претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација Маријан Пеев од една страна и Градоначалникот на Општина Богданци Блаже Шапов го потпишаа Колективниот договор за вработените во општина Богданци.

 

Оваа активност е уште еден показател дека Синдикатот на УПОЗ и натаму продолжува со склучување на колективни договори на ниво на работодавач. Колективниот договор за вработените во Општина Богданци содржи одредби со кои се подобруваат правата на вработените и нивата положба.