• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

21.12.2022 година

321562256_873890133749874_8064668379207814267_n.jpg

Во просториите на Синдикатот на УПОЗ, денес 21.12.2022 година, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Делчево, со кој се унапредија правата на вработените во локалната самоуправа.

 

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Делчево, преставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на синдикалнта организација Ивана Ивановска од едната страна и Градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски од другата страна, го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Делчево. 

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди, усогласување на платите со порастот на минималната плата итн.