• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

23.12.2022 година

320177923_685086719660418_4971318079001125518_n.jpg

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, со потпишување на Колективен договор, се унапредија правата од работен однос за вработените во Општина Маврово и Ростуше. 

 

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Маврово и Ростуше, преставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Рифат Рамадани од другата страна и Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, го потпишаа Колективниот договор за вработените во локалната самоуправа. 

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, усогласување на платите со порастот на минималната плата итн.