1. Осигурување на моторни возила и домаќинства

2. Животно Осигурување

3. Регистрација на моторни возила и авто школи