Првомајски протест 2015 год.

Протест на вработените во управата и правосудните органи 25.04.2016 год.

 Протест на судската администрација 08.06.2016 год.


20-ти Спортски игри на СИС УПОЗ 2014 год.


9-ти Спортско рекреативни средби на Синдикатите од ЈИЕ Охрид 2016 год.