• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПРОТЕСТОТО Е СЕ ПОИЗВЕСЕН

22.03.2022 година

Наместо во овој период да се одржуваат редовни средби со синдикатите и да се најдат решенија за исплата на минималната плата и скалесто усогласување на останатите плати, Владата на Р.Северна Македонија го прекина социјалниот дијалог.

На девет дена пред месец април и исплата на новата вредност на минималната плата, Владата се уште не измени ниту еден посебен закон во кој се регулираат платите на вработените во управата и правосудството.

Без да се направат законски измени, ниту еден вработен во управата и правосудството нема да ја добие новата вредност на минималната плата и повторно само овие вработени како и до сега ќе останат со плата под минималната плата.

Повеќе...

СКАЛЕСТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА УПРАВАТА И ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЈА?

07.03.2022 година

Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период презеде конкретни активности и оствари средби со Министрите за труд и социјална политика, информатичко општество и администрација  и правда. Главна тема на разговор на овие средби беше скалестото усогласување на платите на вработените во управата и правосудните органи со порастот на минималната плата.

Како резултати на нашите преземени активности и средби, Владата на Р.С. Македонија на Деветнаесеттата седница одржана на 02.03.2022 година, донесе заклучок со кој Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да подготви и најдоцна во рок од 14 дена до Владата да достави Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, по скратена постапка во однос на усогласување со Законот за минималната плата.

Повеќе...

НОВАТА ВРЕДОСТ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСТАНАТИТЕ ПЛАТИ ГЛАВНА ТЕМА НА СРЕДБАТА СО МИНИСТЕРКАТА ЈОВАНКА ТРЕНЧЕВСКА

02.03.2022 година
rsz_ace_3442.jpg

Скалесто зголемување на платите во администрацијата и правосудството, измената на посебните закони кои ги регулираат платите во администрацијата и правосудството и проблемите на вработените во центрите за социјална работа беа дел од прашањата на Синдикатот по кои се разговараше на средбата со Министерката Јованка Тренчевска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, членот на Извршниот одбор Александар Диље и претставникот на Синдикатот на УПОЗ од Центрите за социјална работа Габриела Јаневска Гиовска одржаа работна средба со Министерката за труд и социјална политика г-ѓа Јованка Тренчевска.

Повеќе...

ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД 1326 БАРАЊА РЕАЛИЗИРАНИ ЗА ДВЕ ГОДИНИ ПО ОСНОВ НА КОВИД 19

25.02.2022 година

Во месец април 2020 година, Синдикатот на УПОЗ од Солидарниот фонд, прв од Синдикатите започна да врши исплата на неповратна парична помош за секој член кој ќе биде заболен од вирусот Ковид 19 со цел финансиски да им помогне во подмирувањето на дел од трошоците за лекувањето. Во период од две години, а заклучно со 16.02.2022 година, вкупно се реализирани 1326 барања за Ковид 19 во вкупен износ од 4.839.000 денари, или 78.682 евра.

Во периодот од 01.01 до 16.02.2022 година (45 дена), до Синдикатот на УПОЗ пристигнаа 339 барања по најразлични основи од кој 253 барања се за Ковид 19 а тоа значи дека само за 45 денови од Солидарниот фонд на синдикатот на УПОЗ по основ Ковид 19 беа исплатени 789.000,00 денари или 12.829 евра.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА

18.02.2022 година
rsz_img_1269.jpg

Преставниците на Синдикатот на УПОЗ на денешната средба го запознаа Министерот за правда проф. д-р Никола Тупанчески за проблемите со кои се соочуваат вработените во правосудството а се постигна и договор, дека сите отворените прашања се решаваат тековно, со цел да се овозможат подобри услови за работа за вработените

На барање на Синдикатот на УПОЗ, кој беше преставуван од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на СО при Јавните обвинителства Изабела Илиева, претседателот на СО при Основен суд Велес Горанчо Чолаков и Советникот Пецо Грујовски од едната страна и Министерот за правда проф. д-р Никола Тупанчески од другата страна, одржа работна средба на која беа покренати неколку отворени прашања за вработените во правосудството, со особен акцент на зголемувањето на платите.  

Повеќе...