• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

УТРЕ ПРОСЛАВА – 30. ГОДИНИ СИНДИКАТ НА УПОЗ

07.07.2021 година

На 08.07.2021 година, во Рагуза 360 во Скопје, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани, ќе го одбележи јубилејот 30 години од форимрањето на Синдикатот. Оваа прослава, беше планирана да се одржи во месец април, но поради пандемијата на вирусот Ковид 19, истата беше одложена.

Пред 30 години, во месец јули, е формиран Синдикатот на УПОЗ како правен следбеник на Републичкиот одбор на управата, правосудството и финансиските организации на Македонија. За таа цел, утре согласно сите препораки на Комисијата за заразни болести, ќе се одбележи овој значаен јубилеј како за Синдикатот на УПОЗ, така и за синдикалното движење во нашата држава.

На прослава, покрај членови на Синдикатот на УПОЗ ќе присуствуваат Министерот за правда Бојан Маричиќ и Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири и повеќе синдикатите од странство, со кој Синдикатот на УПОЗ оставрува непосредна соработка.

Повеќе...

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР И ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

05.07.2021 година

rsz opstina bogdanci

На 02.07.2021 година, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Богданци со кој дополнително се унапредија правата на вработените од работен однос.

На 02.07.2021 година, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при општина Богданци, претставувани од Претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација Маријан Пеев од една страна и Градоначалникот на Општина Богданци Блаже Шапов го потпишаа Колективниот договор за вработените во општина Богданци.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА НОВ НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

25.06.2021 година

На последната седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ одржана на 09.06.2021 година, беше актуелизирано прашањето за зголемување на платите во државната администрацијата и правосудството. Согласно заклучоците на седницата, деновиве Синдикатот испрати писмо до Владата на РСМ и Министерството за финансии со цел отпочнување на преговори за зголемување на ниските плати и предлози за нов начин на пресметка на платите кој ќе го следи порастот на животните трошоци.

Синдикатот на УПОЗ веќе подолг временски период, ги следи состојбите со висината на платите на вработените во државната администрација и правосудството и нешто повеќе од една година испрати барање до Владата на РСМ за нивно зголемување.

Согласно податоците на Државниот завод за статистика просечната нето плата исплатена за месец март 2021 година изнесува 28.127,00 денари. Со последните измени на Законот за минимална плата, за 2021 година е 15.194,00 денари. Иако порастот на просечната и минималната нето плата на ниво на држава е за поздравување, вработените во администрацијата и правосудството за жал примаат плати и под просечната плата, но и под минималната плата.

Повеќе...

НЕОПХОДНА Е ПОИНАКНА ПОЛИТИКА ЗА ПЛАТИТЕ

23.06.2021 година

Денес на барање на Синдикатот на УПОЗ, во Министерството за правда се одржа состанок на кој главна тема на расправа беа платите на Судската служба (судската администрација, судската полиција и помошно – техничкиот персонал) и јавно обвинителската служба. Заедничка констатација беше дека е неминовно зголемување особено што со години наназад тие не се зголемени а од друга страна платите на судиите и јавните обвинители неколку пати беа зголемени и се направи огромна разлика.

Како резултат на Заклучокот од последната седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, зголемвуање и нов начин на пресметка на платите во администрацијата и другите вработени, денес на состанокот со министерот за правда Бојан Маричиќ и официјално беше покренато ова прашање и се разговараше и преговараше за платите.

Повеќе...

ДЕНЕС Е МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

23.06.2021 година

Синдикатот на УПОЗ како дел од јавниот сектор и рамноправнен член на Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ) преку своите синдикални организации се вклучи во одбележувањето на 23. јуни – Меѓународниот ден на вработените во јавниот сектор.

Обединетите нации го прогласија 23 јуни за Меѓународен ден на вработените во јавнот сектор. Тоа е ден за одбележување на вработените во јавните служби. Вработените во јавниот сектор им овозможуваат на луѓето да ги уживаат своите човекови права, да се осигураат дека нивната држава ги постигнува своите цели на одржлив развој и дека Европската унија го постигнува европскиот столб на социјалните права.

Повеќе...