• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОДРЖАНА ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

02.09.2022 година

На 01.09.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата четврта седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 113 неповратни барања во вкупен износ од 634.300,00 денари а беа одобрени и седум вонредни позајмици за лекување во износ од 198.000,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 01.09.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата четврта седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени 14 барања барања кои во вкупен изнесуваат од 80.200,00 денари. Шест барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 39.000,00 денари а беа реализирани и четири барања за елементарна непогода во вкупен износ од 95.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и шест барања за парична позајмица по разни и одобрен износ од 106.000,00 денари.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ПРОДОЛЖУВА СО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ КОИ ИМААТ ПРВАЧЕ

01.09.2022 година 

302138124_8282934425080059_7062779684348203588_n.png

Членовите на Синдикатот на УПОЗ преку Солидарниот фонд, со поднесување на целосна документација за остварување на неповратна парична помош за прваче, ќе им биде исплатен износ во висина од 3.000,00 денари. 

Повеќе...

ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ДОБИЈА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

25.08.2022 година

кавадарци.jpg

Денес, 25.08.2022 година, во просториите на Општина Кавадарци, беше потпишан Колективениот договор за вработените во Општина Кавадарци, со кој се унапредија правата од работен однос за вработените во локалната самоуправа.

Овој колективен договор беше потпишан од страна на Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Кавадарци Зоран Ифтимов од едната старна и градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев од другата страна.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

24.08.2022 година 

петровец.jpg

Денес, 24.08.2022 година, во просториите на Општина Петровец, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Петровец. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпиша претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Петровец Елена Младеновска од едната старна и Градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски од другата страна. 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Петровец како вработувањето и унапредувањето, платите и надоместоците, регресот за годишен одмор итн. 

Радува фактот што Синдикалната организација при Општина Петровец, самоиницијативно од страна на вработените се формираше во почетокот на месец јули, и по само месец дена се подготви и потпиша текст на Колективен договор.