• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР СО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ

28.10.2019 година

SL vs UPOZ

На 25.10.2019 година, во просториите на ЈП Службен весник на РСМ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при ЈП Службен весник на РСМ Виктор Рајковски, Директорот на ЈП Службен Весник Мартин Костовски и Претседателот на Управниот одбор Александар Поповски го потпишаа Колективниот договор за вработените во ЈП Службен Весник на РСМ. Со овој Колективен договор се уредува статусот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Јавното претпријатие.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

24.10.2019 година

potpishuva e kolektiven dogovor za vrabotenite vo agenci ata za katastar na nedvizhnosti 8 237143

*сликата е преземена од МИА 

По неколкумесечно преговарање и  помеѓу работните групи, денес на 24.10.2019 година беше потпишан Колективен договор за вработените во Агенцијата. Двете страни се задоволни и се надеваат дека со овој договор се унапредени правата од работен однос.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при Агенцијата за катастар и недвижности, Љубиша Јовановски и директорот на Агенцијата, Борис Тунџев го потпишаа Колективниот договор за вработените во Агенцијата за катастар на недвижности.

Повеќе...

АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ ТЕМА НА СРЕДБАТА ПОМЕЃУ СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

21.10.2019 година

UPOZ i MP

На уште една во низата средби со министерката за правда Рената Дескоска чекор по чекор ги затвораме отворените прашања. Во нашиот фокус проблемите во правосудството: судовите, јавните обвинителства и Казнено поправните установи.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ, остварија уште една средба во низата со министерката за правда Рената Дескоска на која се разговараше за проблемите во правосудството: судовите, јавните обвинителства и казнено поправните установи, со цел да се потенцираат уште еднаш барањата на синдикатот. 

Повеќе...

ПРЕТСТОИ ПЕРИОД НА ПОТПИШУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

21.10.2019 година

Засилените активности на Синдикатоот на УПОЗ ќе резултираат со попишување на повеќе Посебни договори на ниво на работодавач

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) е во засилена активност и со задоволство може да констатираме дека претстои период кога досегашната напорна работа и лобирање ќе се финализира со потпишување на повеќе Колективни договори, односно Посебни договори на ниво работодавач, кои имаат разбирање за нашите барања.

 Синдикатот на УПОЗ е во преговори со повеќе работодавачи, со дел од нив веќе сме пред потпишување на Посебни договори. Списокот е поголем, па така се очекува потпишување на договори со:

  • Агенцијата за катастар на недвижности;
  • Дирекцијата за заштита и спасување;
  • Службен весник на РСМ;
  • Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
  • Општина Гази Баба;
  • Општина Свети Николе;
  • Фонд за здравствено осигурување.

Повеќе...

ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ ЗА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ПОМЕЃУ СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И МИОА

17.10.2019 година

UPOZ i MIOA

Вчера во Министерството за информатичко општество и администрација продолжија преговорите за Колективен договор за вработените во администрацијата, правосудните органи и другите вработени во администрацијата. Синдикатот на УПОЗ и МИОА се на добар пат да постигнат договор за последните спорни прашања: за регресот за годишен одмор, исплатата на дневници за службени патувања во земјата, како и за јубилејните награди.

Продолжението на преговорите меѓу претставниците на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) со преставниците на Министерството за информатичко општество и администрација, а во врска спорните прашања од Колективен договор за вработените во администрацијата, правосудните органи и другите вработени во администрацијата, даваат надеж дека наскоро треба да се постигне согласност и да се потпише Колективниот договор.

Повеќе...