• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

БЕЛЕШКА ОД ОДРЖАНИОТ СОСТАНОК СО ФЗОРСМ

06.11.2019 година

Денес, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ(ФЗОРСМ) се одржа работна средба, помеѓу претставниците на Синдикатот и ФЗОРСМ претставуван од страна на директорите на фондот.

На средбата се разговараше за барањето на Синдикатот за зголемување на платите на вработените и активности за потпишување на колективниот договор во ФЗОРСМ.

Повеќе...

НА АПСУРДИТЕ ОД СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ ИМ НЕМА КРАЈ!

06.11.2019 година

Sindikat UPOZ sudovi

*Сликата е преземена од Локално.мк 

Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судската администрација на конференција за медиумите реагираа на апсурдната одлука на Судскиот буџетски совет за исплата на додатоци на плата со кои судиите си поделија додатоци во износ од 6.000 до 9.000 денари, а за судските службеници само од 500 до 1.500 денари, како и за немањето желба да ги исплатат парите на сите учесници во штрајкот во 2016 година (судската полиција, помошно - техничкиот персонал, пензионираните работници и работниците преминати во друга организација).

Синдикатот на работниците од Управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ) и Здружението на судската администрација реагираат на одлуката на Судскиот буџетски совет за исплата на додатоци со која додатоците на плата на судиите за септември и октомври се зголемени за 10 проценти, а на судската администрација за пет отсто.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР СО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ

28.10.2019 година

SL vs UPOZ

На 25.10.2019 година, во просториите на ЈП Службен весник на РСМ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при ЈП Службен весник на РСМ Виктор Рајковски, Директорот на ЈП Службен Весник Мартин Костовски и Претседателот на Управниот одбор Александар Поповски го потпишаа Колективниот договор за вработените во ЈП Службен Весник на РСМ. Со овој Колективен договор се уредува статусот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Јавното претпријатие.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

24.10.2019 година

potpishuva e kolektiven dogovor za vrabotenite vo agenci ata za katastar na nedvizhnosti 8 237143

*сликата е преземена од МИА 

По неколкумесечно преговарање и  помеѓу работните групи, денес на 24.10.2019 година беше потпишан Колективен договор за вработените во Агенцијата. Двете страни се задоволни и се надеваат дека со овој договор се унапредени правата од работен однос.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при Агенцијата за катастар и недвижности, Љубиша Јовановски и директорот на Агенцијата, Борис Тунџев го потпишаа Колективниот договор за вработените во Агенцијата за катастар на недвижности.

Повеќе...

АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ ТЕМА НА СРЕДБАТА ПОМЕЃУ СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

21.10.2019 година

UPOZ i MP

На уште една во низата средби со министерката за правда Рената Дескоска чекор по чекор ги затвораме отворените прашања. Во нашиот фокус проблемите во правосудството: судовите, јавните обвинителства и Казнено поправните установи.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ, остварија уште една средба во низата со министерката за правда Рената Дескоска на која се разговараше за проблемите во правосудството: судовите, јавните обвинителства и казнено поправните установи, со цел да се потенцираат уште еднаш барањата на синдикатот. 

Повеќе...