• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Синдикатот на УПОЗ и МИОА започнуваат подготовка на грански колективен договор

07.03.2018 година
Министерот за инфоратичко општество и администрација Дамјан Манчевски, по покана на Синдикатот на УПОЗ присустуваше на 12-тата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, каде ги претстави активностите на МИОА во делот на реформата во јавната администрација.

Повеќе...

Известување во врска со степенот на кариера

19.02.2018 година

Како резултат на работата на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период, на Педесет и третата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 06.02.2018 година, донесена е информација во врска со степенот на кариера на државните службеници со неколку заклучоци.

Повеќе...

Постигната заедничка согласност со некои прашања за вработените во јавните обвинителства

16.02.2018 година

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше за продолжување на исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници, исплата на степенот на кариера, потпишување на Колективен договор и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Повеќе...