• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

НАМЕРНА ГРЕШКА ИЛИ УШТЕ ЕДЕН ПРЕВИД НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

12.11.2019 година

Синдикатот на УПОЗ писмо се обрати до Судскиот буџетски совет со барање за примена на Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на плати во РСМ согласно кој е утврдено правото на зглемување на плата од 5% во 2019 година.

Во обраќањето Синдикатот на УПОЗ се повикува на Одлуакта на Владата на РСМ, објавена во Службен весник на РСМ бр.4 од 10.01.2019 година, утврдено е дека вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, за период од 01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77.24 денари, а за период од 01.09.2019 до 31.12.2019 година изнесува 81.10 денари.

Повеќе...

ПОТПИШАН УШТЕ ЕДЕН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

11.11.2019 

Гази баба Кд

На 11.11.2019 година, во просториите на Општина Гази Баба, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на синдикалната организација при Гази Баба Добри Петров и Градоначалникот на Општина Гази Баба Борис Георгиевски го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Гази Баба. Со овој Колективен договор се уредува статусот, правата, обврските и одговорностите во врска со работниот однос на вработените во Општина Гази Баба.  

Повеќе...

КОРЕКЦИЈА НА ПЛАТИТЕ ИЛИ ПРОТЕСТ

11.11.2019 година

По најавата за протест на вработените во Фондот за здравстево осигурување кои бараат зголемување на нивните платите и потпишување на колективниот договор претставници на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ) и синдикалните претставници од ФЗО одржаа средба со директорите на Фондот, Ден Дончев и Орхан Рамадани.

На средбата беа договорени одредени чекори кои ќе бидат заеднички преземени во наредните две до три недели со цел да се најде заедничко прифатливо решение. По осцршмоте разгпвпро заеднички беше констатирано дека на крајот ќе се изнајдат предлози кои ќе бидат на општо задоволство. 

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО ВРСКА СО СТАВОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

06.11.2019 година

Вчера Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судската администрација го искажа својот револт во однос на Одлуката со која за месеците септември и октомври добија додатоци на нивните плати за 10% а судската администрација 5%.

Изјавата на Судскиот буџетски совет објавена вчера во медиумите како одговор на нашата реакција е манипулација со јавноста и без трошка морал и одговорност. За таа цел сакаме да ја информираме јавноста за вистинските состојби во поглед на платите и додатоците на плата.

Платите на судските службеници не се зголемени за 5% туку со промена на Одлуката на Владата донесена на 10.01.2019 година, а објавена во Службен весник бр.4/2019, истата е пресметана со зголемена вредност на бодот од 77.24 на 81.10. Додека Законот за изменување на законот за исплата на плата во РСМ кој предвидува можност за зголемување на платите до 5%, Службен весник бр.202/2019, воопшто не е применет во пресметката на платите на судската служба.

Повеќе...

БЕЛЕШКА ОД ОДРЖАНИОТ СОСТАНОК СО ФЗОРСМ

06.11.2019 година

Денес, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ(ФЗОРСМ) се одржа работна средба, помеѓу претставниците на Синдикатот и ФЗОРСМ претставуван од страна на директорите на фондот.

На средбата се разговараше за барањето на Синдикатот за зголемување на платите на вработените и активности за потпишување на колективниот договор во ФЗОРСМ.

Повеќе...