• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Синдикатот на УПОЗ: Нема лоши работници има лоши раководители, а да се престане со лошите квалификации изречени кон административните службеници

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) Пецo Груjoвски и Генералниот секретар Трпе Деаноски учествуваа на завршната конференција во рамки на проектот ВеБЕР, финансиран од Европската Унија и Кралството Холандија, на која беше презентиран првиот Национален мониторинг извештај за спроведувањето на реформите, а главна тема беа самите реформи на јавната администрација.

Во дискусијата која што се разви претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски осврнувајќи се на последните изјави на министерот Манчевски дека доколку не се добие датум за преговори ќе се ревидира одлуката за покачување за 5 % на платите на административците рече дека Синдикатот не се согласува со селективното покачување на платите, а за лошите состојби рече дека се последица на минатите времиња кога не беа земани во предвид нивните забелешки.

Повеќе...

СИНДИКАТИТЕ И ВЛАДАТА НА ЗАЕДНИЧКА МАСА

22.11.2018 година

SSM VLADA

На 22 октомври 2018 година, во Владата на РМ се одржа работен состанок меѓу претставниците на Владата на чело со претседателот Зоран Заев и претставниците на синдикатите, членки на ССМ. На средбата стана збор за повеќе актуелни прашања од сферата на трудот, а особено околу донесувањето на нов Закон за работните односи и Закон за синдикати и здруженија на работодавачи. Генералниот заклучок е дека евидентен е напредокот на социјалниот дијалог, но тој мора и натаму да се унапредува и не смее да има формален карактер.

Повеќе...

ЌЕ СЕ ЗАЛАГАМЕ ЗА СИГУРНИ РАБОТНИ МЕСТА

19.11.2018 година

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) Пецo Груjoвски учествуваше на јавната расправа за Предлог законот за инспекциски надзор каде што пред почетокот даде изјава во врска со најавите на Владата на Република Македонија за реформите во администрацијата и за најавите дека на крајот на следната година ќе има понуда до дел од вработените во администрацијата да заминат во приватниот сектор.

При тоа тој рече дека во поглед на изјавите околу наводниот вишок на јавната администрација како Синдикат се малку затекнати бидејќи во првичните преговори со Владата и од јавните изјави на ресорниот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски  и на премиерот на Владата на РМ Зоран Заев им било кажано дека ниту еден јавен службеник од јавната администрација нема да биде отпуштен од работа.

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО ВРСКА СО НАЈАВЕНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

13.11.2018 година

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), реагира на висината на најавеното зголемување на платите во јавната администрација бидејќи истото во ниту еден случај не може да ја подобри материјалната и социјално - економската положба на вработените во администрацијата и правосудството.

Разочарувачки е да се каже, но скоро 70% од вработените во државната администрација и правосудство примаат плата која е под просекот на државата. Моменталната нето плата на вработен во државна администрација со 25 години стаж во работењето и високо образование се движи од 20.000,00 денари до 22.000,00 денари. Дури и со зголемување на платите од 5% повторно процентот на вработени во државната администрација и правосудство кои имаат примања под републичкиот просек ќе биде огромен.

Повеќе...

ГОДИШЕН СОСТАНОК НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ: ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НОВ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

07.11.2018 година

rsz slika upoz

На конференцијата на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ која се одржа на 06.11.2018 година и на која учествуваа Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и Министерот за прада Проф. д-р Рената Дескоска и нејзиниот заменик Оливер Ристоски главна тема на расправа беа неколку прашања: потпишување на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, зголемување на платите на административните и вработените во правосудството (судски службеници, јавно - обвинителски службеници и вработените во КПУ и ВПУ)  и другите вработени во јавната администрација, Измени на Законот за судска служба во делот на додатоците на плата и нивна исплата, враќање на незаконски одземените плати на судските службеници за време на штрајкот во 2016 година, исплата на додатоците на плата на јавно обинителските службеници и уште многу други прашања значајни за правата од работен однос за членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Повеќе...