• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: НОВ КОНЦЕПТ - СТАРИ ПРАКТИКИ

07.12.2018 година

slika SOSTANOK

Фото: МИА 

Трета сесија на Работната група 2 - Социјалната политика и вработување во организација на Национална конвенција за европска унија во Република Македонија и УСАИД. 

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски учествуваше на третата сесија на Работната група 2-Социјална политика и вработување на тема „Социјалниот дијалог во Република Македонија: Нов концепт-стари практики“ што се одржа во организација на Националната конвенција за ЕУ во Република Македонија.

Дел од препораките за унапредување на социјалниот дијалог во Република Македонија се: департизација на сите сфери за овозможување критичка позиција на синдикатот во социјалниот дијалог, јакење на репрезентативните синдикати на сите нивоа и гранки, зголемување на степенот на заштита на синдикалните организаици, зголемен ангажман на Организацијата на работодавачи на Македонија, стимулирање на култура на компромис меѓу актерите, намалување на цензусот за репрезентативност на синдикатите за пет отсто, како и вклучување на граѓански преставници и експерти во економскио-социјалниот совет.

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА РМ, ВО ВРСКА СО СООПШТЕНИЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИОТ БУЏЕСТКИ СОВЕТ ОД 03.12.2018 ГОДИНА

06.12.2018 година

Во врска со соопштението на Претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски од 03.12.2018 година, Синдикалната организација при Јавните обвинителства на РМ, членка на Синдикатот на УПОЗ, најостро реагира на ова соопштение особено во делот, цитираме  „На Судскиот буџетски совет не му е јасно зошто Синдикатот на УПОЗ не реагира на исплатите на додатоци на плата од овој вид за јавните обвинители и јавно обвинителски службениции оценуваме дека ова е обид да создаде раздор и нетрпеливост меѓу судската и јавнообвинителската служба. Цениме дека со соопштенија  не се нудат  решенија на постоечките проблеми на Судската служба, туку тие сами ја продлабочуваат кризата и ќе имаат само негативен ефект врз целокупното работење во правосудниот систем.

Повеќе...

ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА СО КОИ ВРАБОТНЕИТЕ ВО СУДОВИТЕ ЌЕ ДОБИЈАТ ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА ДО 35%, ВЛЕГОА ВО ПРОЦЕДУРА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

05.12.2018 година

Веднаш по завршување на состанокот на Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација (ЗСА) одржан на 03.12.2018 година, претставници на Синдикатот и ЗСА беа во Министерството за правда и доставија предлог за измени на Законот на судска служба (ЗСС) со кои и вработените во судовите ќе добијат додатоци на плата во висина од 35%.

Од страна на Министерството за правда бевме информирани дека Министерката за правда веднаш дала одобрение овие измени итно да се објавата на веб сајтот www.ener.gov.mk со што официјално измените на ЗСС влегуваат во процедура.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

04.12.2018 година

Претседателот на Судскиот совет на Р. Македонија, по службена должност претседател и на Судскиот буџетски совет во текот на вчерашниот ден издаде соопштение со кое повторно се обиде да ја доведе јавноста во заблуда со давања на неточни или полу точни податоци и не вистини.

Во објавеното соопштение е наведено дека Претседателот на судскиот буџетски совет преземал и ќе преземал активности да се измени Законот за судска служба во поглед на измена на додатоците на плата за судските службеници, но овие додатоци сега ги добиле само судиите, а не и судските службеници бидејќи за тоа не постои законски основ.

Сакаме да го потсетиме Претседателот на Судскиот буџетски совет дека штрајкот во судовите во 2016 година беше организиран со едно основно барање, а тоа е и вработените во судовите да ги добијат додатоците од 35%, што можеше да се направи со измена на само еден член од Законот за судска служба. Од тука се поставува прашањето како тоа Претседателот на Судскиот совет преземал активности со цел да се измени законот и еве веќе презема скоро 3 години, а Законот за судска служба се уште не е изменет. Доколку претседателот на Судскиот буџетски совет сакаше, ова можеше да го направи уште пред почетокот на штрајкот во 2016 година, за време на штрајкот, по завршување на штрајкот, но ете му требаа скоро 3 години да излезе и да каже дека тој секогаш преземал и ќе презема активности за судската служба да добие некое право, но изгледа дека тие активности му се познати само на Караџовски.

Повеќе...