• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

14.12.2021 година

rsz_20211214_100515.jpg

Во просториите на Синдикатот на УПОЗ на 14.12.2021 година се потпиша Колективниот договор за вработените во Центарот за образование на возрасните со кој се унапредија правата на вработените од работен однос.

На 14.12.2021 година, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Центарот за образование на возрасните, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Ирена Милков од една страна и Директорката на Центарот за образование на возрасните Аделина Алији го потпишаа Колективниот договор за вработените во Центарот за образование на возрасните.  

Повеќе...

ОСМИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ УСВОИ РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПЛАТИТЕ

13.12.2021 година

Делегатите на Осмиот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ кој се одржа на 10.12.2021 година, усвоија резолуција за платите со што ќе се побара зголемување и усогласување на платите во државната администрација. Усвоената резолуција, ќе биде доставена до Владата на РСМ а воедно ќе биде побарана средба со Премиерот на РСМ со цел резулоцијата да биде образложена и да се разговара за платите на вработените во управата и правосудството. 

Врз основа на интензивните активности во врска со платите на вработените во управата и правосудството кои во изминатиот период ги презеде Синдикатот на УПОЗ, а незадоволни од односот на Владата како нивни работодавач, делегатите на 8-иот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ предложија Конгресот да усвои резолуција за платите на вработените во управата и правосудството.

Поаѓајќи од податоците за висината на платите, констатираа дека во управата и правосудството, платите заостануваат во однос на платите на сите вработени во другите институции  од јавниот сектор.

Повеќе...

ОДРЖАН ОСМИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

10.12.2021 година

 rsz_120211210_131128.jpg

Трпе Деаноски со акламација беше избран за Претседател на Синдикатот на УПОЗ. На Конгресот беше избран и Надзорен одбор а се усвоија и Извештајот за работа на Синдикатот на УПОЗ меѓу 7.Собрание и 8.Конгес, Измените и дополнвуањата на Статутот на Синдикатот на УПОЗ како и Програмските активности за период 2021 – 2026 година.

Денес, 10.12.2021 година, во Хотелот Холидеј Ин во Скопје, се одржа Осмиот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ под мотото “САМО ЕДИНСТВЕН СИНДИКАТ Е МОЌЕН СИНДИКАТ”.

На Конгресот од вкупно 71 делегат присутни беа и зедоа учество во работата 66 делегати. Како гости на Конгресот присуствуваа делегации од братските синдикати од регионот од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Турција.

Повеќе...

УТРЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ 8.КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

09.12.2021 година

Poster (1)_001.png

На 10.12.2021 година, во Скопје, ќе се одржи 8-от Конгрес на Синдикатот на УПОЗ, на кој ќе бидат избрани нови органи и тела на Синдикатот на УПОЗ. Како единствен кандидат за Претседател на Синдикатот на УПОЗ, Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на седницата од 30.11.2021 година го утврди Трпе Даноски, и предлогот за негов избор ќе биде доставен до делегатите на 8-от Конгрес на изјаснување.

На 28-мата седница Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, беше донесена Одлука за распишување на изборните активности во синдикалните организации и Синдикатот на УПОЗ и беше донесено Упатство за спроведување на изборните активности. Изборните активности во синдикалните организации се одржаа во период од 25.10.2021 година до 30.11.2021 година.

Повеќе...

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР И ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ

07.12.2021 година

rsz_20211207_094817.jpg

На 07.12.2021 година, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективниот договор за вработените во Центарот за стручно образование и обуки со кој дополнително се унапредија правата на вработените од работен однос.

На 07.12.2021 година, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при општина Центарот за стручно образование и обуки, претставувани од Претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација Билјана Апостоловска од една страна и Директорот на Центарот за стручно образование и обуки Шериф Мифтари го потпишаа Колективниот договор за вработените во Центарот за стручно образование и обуки.

Повеќе...