• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

08.02.2022 година

Непочитувањето на Колективниот договор за вработените во Општина Прилеп, преставува кривично дело, а Синдикатот на УПОЗ ќе ги искористи достапните механизми за доследна примена на Колективниот договор.

Во Колективниот договор кој беше потпишан на 30.12.2021 година помеѓу Синдикатот на УПОЗ и Општина Прилеп, се уреди начинот на пресметка на плата кој е усогласен со порастот на минималната плата. Овој Колективен договор беше изгласан и одобрен од страна на советниците на Општина Прилеп, за да само по еден месец истите советници кои гласаа за потпишување на Колективниот договор сега се противат на примена на истиот.

Повеќе...

КОНЕЧНО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР И ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

12.01.2022 година 

Opstina Veles

Денес, 12.01.2022 година, во Велес, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Велес со кој дополнително се унапредија правата од работен однос за вработените во општината. Колективниот договор беше потпишан од Генералниот секретар на Синдикатот на УПОЗ Бојан Трипуноски, по овластување од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Велес Магдалена Спасева од едната страна и Градоначалникот на Општина Велес Марко Колев од другата страна.

Овој Колективен договор е потпишан на задоволство на двете страни, кои за краток период се подготви текст со кој и вработените во Општина Велес ќе ги уживаат правата кои низ годините им биле ускратени.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

30.12.2021 година 

rsz_20211230_111035.jpg

Во просториите на Општина Прилеп, денес 30.12.2021 година, беше потпишан Колективен договор за вработените во Општина Прилеп. Со потпишување на Колективниот договор, дополнително се унапредија правата на вработените од работен однос.

Синдикатот на УПОЗ преставуван од Претседателот Трпе Деаноски и претседателот на Синдикаланта организација при Општина Прилеп Бошко Талески од една страна и Градоначалникот на Општина Прилеп Борче Јовчески од другата страна, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Прилеп.

Повеќе...

КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД ЈА ОДРЖА СВОЈАТА ПРВА СЕДНИЦА ВО НОВ СОСТАВ

29.12.2021 година 

На 28.12.2021 година, Комисијата за солидарен фонд со цел да им излезе во пресрет на членовите на Синдикатот пред новогодишните празници, ја одржа својата 1-ва седница во новиот состав, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу двете седници, беа реализирани 148 барања од кои 147 барања се неповрати средства во износ од 549.100 денари и 1 позајмици за лекување во износ од 20.000 денари.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ, на ден 28.12.2021 година (вторник) ја одржа својата прва седница во нов состав. За членови согласно Одлуката на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ беа избрани Илија Смилев, Горан Рајковски од Воено медицински центар, Нимет Беќири од Фондот за здравствено осигурување, Игор Трајковски од Агенцијата за катастар на недвижности и Арменд Ибраими од Царинската управа на РСМ.

Повеќе...