• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД ЈА ОДРЖА СВОЈАТА 30-та СЕДНИЦА

05.02.2021 година

Во периодот помеѓу две седници на Комисијата за солидарен фонд, беа одобрени рекордни 320 барања во износ од 1.405.200 денари, парична помош за членовите на Синдикатот на УПОЗ по најразлични основи.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ на 29.01.2021 година, ја одржа својата 30-та сединца, на која беа разгелдани поднесените барања на членовите на Синдикатот на УПОЗ по разни основи.  Поднесени и одобрени беа седум барања по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 46.700 денари. Едно барање беше одобрено по основ загрозена материјална состојба во износ од 10.000 денари и три барања по основ парична помош за лекување во износ од 61.000 денари а шест барања беа одобрени по основ парична помош позајмица (школување и лекување) во износ од 161.000 денари.

Повеќе...

ВЛАДАТА НЕ ГО ИСПЛАТИ РЕГРЕСОТ – ПРАВОТО НЕ Е ИЗГУБЕНО

11.01.2021 година

Согласно член 21 од Гранскиот колективен договор Владата на С. Македонија беше должна регресот за годишен одмор да го исплати до 31.12.2020 година. Со оглед што до овој рок Владата не ја исполни обврската, Синдикатот на УПОЗ се обрати до Европската федерација на синдикатите до јавниот сектор (ЕПСУ), во која е членка повеќе од 25 години. Во писмото кое ЕПСУ деновиве го испрати до Владата децидно ја повикува на почитување на Гранскиот колективен договор и исплата на регресот за годишен одмор.

Намерата на Владата да не го почитува член 21 од Гранскиот колективен договор во кој е предвиден регрес за годишен одмор за 2020 година, беше предочена во понудениот Анекс на Колективниот договор од Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), со кој се бараше Синдикатот на УПОЗ да се откаже од правото на регрес за годишен одмор за 2020 година. Овој Анкес беше одбиен од Синдикатот на УПОЗ, а на седницата на Претседателството на Синдикатот едногласно беше заземен став и во иднина да не се прифаќаат вакви неиздржани предлози. Синдикатот на УПОЗ до МИОА и Владата достави како одговор свои предлози за исплата на регресот за годишен одмор - одложено плаќање, исплати на рати или исплата само на членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Повеќе...

ОСТВАРЕНА ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

16.12.2020 година

20201216_141711.jpg

Решавање на проблемите на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и подобрување на условите и средствата за работа, примена на одредбите од Гранскиот колективен договор и Законот за извршување на санкции, активностите околу потпишување на Колективниот договор за КПУ И ВПУ, беа дел од прашањата за кои се разговараше со Директорот на управата за извршување на санкции Маријан Спасовски.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, проследија низа барања и го запознаа директорот на Управата за извршување на санкции со проблемите со кои се соочуваат вработените во КПУ и ВПУ.

Повеќе...

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ СЕУШТЕ ТРЕБА ДА СЕ УНАПРЕДУВА

07.12.2020 година

20201207_214112.jpg

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор и поединечните колективни договори, непреченото остварување на правата кои призлегуваат од нив (исплата на регрес за годишен одмор, дневници за службени патувања во земјата) и начинот на утврдување на репрезентативност на синдикатите, беа дел од прашањата за кои се разговараше на првата средбата со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ, Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, и Генералниот секретар Трпе Деаноски ја одржаа првата работна средба со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

Повеќе...

СОЛИДАРНОСТА СО ПОЛН КАПАЦИТЕТ

07.12.2020 година

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ во изминативе години од неговото форимрање (1996 година) до денес, максимално придонесуваше во подобрувањето на стандардот на неговите членови. Тој се афирмираше како вистинска потпора, секогаш да им биде на располагање на своите членови, во моменти кога им е потребна солидарност, да им се доделат неповратни средства по разни основи на оние на кои навистина им се потребни, но и да им додели бескаматни позајмица.

Така, Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ, останува забележан и како единствен синдикат во Македонија, кој меѓу другото, во два наврати им исплати солидарна помош на неговите членови кои штрајкуваа во 2000/2001 година (80 дена) и 2016 година (60 дена).

Повеќе...