• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ВИСИНАТА НА ПЛАТИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА - ГЛАВНА ТОЧКА НА РАСПРАВА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

29.04.2021 година

rsz_dsc_0021.jpg

Износот на платите во администрацијата, исплата на плата пониска од минималната плата, почитување на одредбите на колективните договори и вакцинација на вработените во администрацијата беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Јетон Шаќири.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски и Генералниот секретар Трпе Деаноски одржаа  работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Јетон Шаќири.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ истакнаа дека иако има постојан пораст на просечната плата на ниво на државата, платите во администрацијата остануваат исти, а во многу институции административните службеници од категоријата Г добиваат плата пониска од минималната плата. Исто така се потенцираше дека во овој момент 95% од административните службеници имаат плата пониска од просечната плата на ниво на државата, а со секојдневниот пораст на цените на производите, со платите во администрацијата не можат се подмират ни основните средства за живот.

Повеќе...

ДО СЕГА ИСПЛАТЕНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЗАБОЛЕН ОД ВИРУСОТ КОВИД 19 НА 704 ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

27.04.2021 година

Продолжуваме транспарентно да ја афирмираме работата на Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ. Така, во периодот помеѓу две седници на Комисијата за солидарен фонд, беа одобрени 177 барања во износ од 752.400 денари, парична помош за членовите на Синдикатот на УПОЗ по најразлични основи.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ на 27.04.2021 година, ја одржа својата 32-та сединца, на која беа разгледани поднесените барања на членовите на Синдикатот на УПОЗ по разни основи.  Поднесени и одобрени беа шест барања по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 30.100 денари. Две барање беа одобрени по основ елементарна непогода во износ од 20.000 денари и едно барање по основ парична помош за лекување во износ од 30.000 денари а шест барања беа одобрени по основ парична помош позајмица (школување и лекување) во износ од 150.000 денари.

Повеќе...

ПОДДРШКА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ЕВРОПСКИ СИНДИКАТИ

14.04.2021 година

По доставениот извештај од Синдикатот на УПОЗ до Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ) за работата на Синдикатот во 2020 година, ЕПСУ и неколку европски синдикати, се обратија до Владата на РСМ со барање доследно да се почитуваат сите одредби од потпишаниот Грански колективен договор за вработените во државната администрација меѓу Синдикатот на УПОЗ и Владата на РСМ.

Најголемите европски синдкати како и синдикатите од нашиор регион, кои членуваат во ЕПСУ, писмено се обратија до Владата на РСМ со цел да им укажат дека одредбите од Колективниот договор и колективните догвори на ниво на работодавач, мора во целост да се почитуваат. ЕПСУ по добивањето на извештајот за работата на Синдикатот на УПОЗ, наведе дека после 25 години конечно беше потпишуван Грански колективен договор за вработените во државната администација. Со тој колективен договор, се унапредија и вратија голем број на права кои низ годините им беа ускратени на вработените во државната администрација, но и покрај надежите дека со потпишувањето ќе почне доследна примена на колективните договори, се соочивме со непочитување на веќе потпишаното и нерализирање на одредби колективниот договор.

Повеќе...

СЕЛЕКТИВНА И ПРИВЕЛЕГИРАНА ВАКЦИНАЦИЈА

13.04.2021 година

Синдикатот на УПОЗ остро реагира на вчерашната вакцинација во правосудството и прашува дали животот на судиите и обвинителите вреди повеќе од животот на судските и јавнообвинителските службеници.

Поради тоа Синдикатот на УПОЗ денес се обрати до Владата и Министерството за здравство кое ви го пренесуваме целост.

"Согласно барањата на Синдикатот на УПОЗ и Националниот план за вакцинација, вработените во правсудството (судовите и обвинителствата), спаѓаа во приоритетната категорија за вакцинирање со вакцини притив вирусот ковид -19. Како синдикат го поздравивме ваквиот пристап и се надевавме дека вакцинирањето на вработените во правосудството ќе се заврши навремено бидејќи овие вработени работат со странки и директно се изложени на ризик од зараза со вирусот.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛШКИ РАБОТИ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

09.04.2021 година

rsz_УХМР.jpg

Потпишување на Колективен договор и продолжување на социјалниот дијалог и партнерство беа темите за разговор на денешната средба на претставниците на Синдикатот на УПОЗ и директорот на Управата за хидрометеооролошки работи (УХМР).

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски, Претседателот на Синдикалната организација при (УХМР) Радмила Бојковска, одржаа работна средба со Директорот на (УХМР).

Повеќе...