• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Разговор со Министерот за Правда

22.01.2018 година
Разговор со министерот за правда за реализација на договорените активности.
Изнаоѓање на правно издржано решение за исплаќање на незакоснки задржаните плати за време на штрајкот во судовите од 2016 година.

Повеќе...