• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ВАСЕ НЕДАНОСКИ ИСКЛУЧЕН ОД ЧЛЕНСТВОТО НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Васе Неданоски на 03.11.2021 година, согласно член 48 став 3 и 49 од Статутот на Синдикатот на УПОЗ, беше разрешен од претседател на Синдикалната организација при Управата за јавни приходи. Ова разрешување, доаѓа како резултат на деструктивното делување подолг период со што ги доведе во заблуда и членовите на Синдикаланта организација при УЈП. За апсурдот да биде поголем, Васе Неданоски иако разрешен на 04.11.2021 година, организира изборен состанок со поверениците на СО при УЈП и одржа изборно Собрание на синдикалната организација.

И покрај неколкуте укажувања и дадени шанси од старна на Претседателот Пецо Грујовски и Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, да престане со непочитувањето на Статутот и Одлуките на Претседателството, Васе Неданоски продолжи континуирано да делува деструктивно, кршејќи го Статутот на Синдикатот на УПОЗ.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

18.11.2021 година

Синдикатот на УПОЗ денеска се обрати со барање до Владата и Комисијата за заштита на населението и укажа дека предложените мерки се спротивни на уставот и побара изнаоѓање поинакво решение.

Министерот за здравство во текот на вчерашниот ден ја информираше јавноста дека Комисијата за заштита на населението од заразни болести со консензус одлучила да ѝ предложи на владата новата мерка, која ќе ги мотивира вработените во јавниот сектор да се вакцинираат или задолжително да се тестираат на секои 72 часа. За влез на работното место, освен сертификат за вакцинација за примена најмалку една доза, ќе може да се користи и сертификат за прележан ковид-19, како и негативен ПЦР-тест, не постар од 72 часа.

Сметаме дека ваквата предлог мерка на Комисијата за заштита на населението е против уставна, спротивна на позитивните законски норми, меѓународните конвенции за заштита на човековите права и слободи и препораките на Обединетите нации. Она што посебно не загрижува е тоа што ваквата предложена мерка директно задира во финансиската моќ на вработените, и уште повеќе ја загрозува и онака малата економско – материјална состојба на вработените.

Повеќе...

СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРКАТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

04.11.2021 година 

DPI UPOZ.jpg

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и Претседателот на Синдикалната организација при Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) Зоран Димитријоски, денес одржаа работна средба со Директорката м-р Анета Симеска Димоска на која разговараа за повеќе актуелни прашања.

Главно прашање на кое се разговараше на средбата беше потпишување на Колектиен договор за вработените во ДПИ. Ова би бил прв Колективен договор во Државниот пазарен инскеторат со кој конечно ќе се унапредат правата на вработените во ДПИ имајќи ги во предвид спецификите на работните задачи на овие вработени.

Повеќе...

ТРПЕ ДЕАНОСКИ ПРЕДЛОЖЕН ЗА МОЖЕН КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

21.10.2021 година

На 28-мата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ која се одржа на 20.10.2021 година, беа распишани изборите во Синдикатот на УПОЗ и синдикалните организации и беше предложен можен кандидат за претседател на Синдикатот на УПОЗ.

На седницата, се разговараше и околу предлог – измените на Законот за административни службеници и предлог – измените на Законот за вработените во јавниот сектор со посебен осврт на платите на административните службенции.

Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, со оглед на истечениот мандат на органите и телата на Синдикатот на УПОЗ, на 28-мата седница, донесе одлука за распишување на изборните активности во синдикалните организации и Синдикатот на УПОЗ. Синдикалните организации се обврзани да ги спроведат изборните активности до 30.11.2021 година, а од оваа одлука се иземени синдикалните организации кои се ново формирани, како и организациите кои во периодот помеѓу 7-то Собрание и 8-от Конгрес извршиле избор во своите синдикални организации.

Повеќе...