• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ДОЈРАН ГИ УСОГЛАСИ ПЛАТИТЕ СО ПОРАСТОТ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПРЕКУ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

20.09.2022 година

rsz_1120220919_133703.jpg

На ден 19.09.2022 година, во просториите на Општина Дојран, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Дојран. Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Дојран Милка Ајцева од едната страна и Градоначалникот на Општина Дојран Анго Ангов од дргата страна.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА НОВО СЕЛО

19.09.2022 година

Во просториите на Општина Ново село на ден 19.09.2022 година, со кој се унапредија правата на вработените од работен однос во Општина Ново село.  

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Ново Село, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Ацо Крлев од една страна и Градоначалникот на Општина Ново село Ѓорѓе Божинов го потпишаа Колективниот договор за вработените Општина Ново Село.   

Повеќе...

ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВРХОВНИОТ СУД

16.09.2022 година

На барање на Синдикатот на УПОЗ, денес во просториите на Врховниот суд на РСМ, се одржа работна средба помеѓу претседателот на Врховниот суд Г-ѓа Беса Адеми и преставниците на Синдикатот на УПОЗ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Синдикалната организција при Апелационен суд Скопје Лилјана Зафирова и претседателот на Синдикалната организцаија при Основен суд Велес Горанчо Чолаков.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

14.09.2022 година

rsz_20220914_112355.jpg

Денес по иницијатива на Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при ФЗОМ, се одржа работна средба со Директорите на фондот за здравствено осигурување Магдалена Филиповска – Грашкоска и Фатон Ахмети, а со цел доследна примена на Колективниот договор за вработените во Фондот за здравствено осигурување.

Од старна на Синдикатот на УПОЗ, кој беше преставуван од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски и претседателот на Синдикалната организација при ФЗОМ Бранко Аџигогов, беше посочено дека и покрај предвидените права од колективниот договор, одредени права и натаму не се исплатуваат односно вработените ќе бидат приморани ова право да го оставарт по судски пат.

Повеќе...

ОДРЖАНА ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

02.09.2022 година

На 01.09.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата четврта седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 113 неповратни барања во вкупен износ од 634.300,00 денари а беа одобрени и седум вонредни позајмици за лекување во износ од 198.000,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 01.09.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата четврта седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени 14 барања барања кои во вкупен изнесуваат од 80.200,00 денари. Шест барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 39.000,00 денари а беа реализирани и четири барања за елементарна непогода во вкупен износ од 95.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и шест барања за парична позајмица по разни и одобрен износ од 106.000,00 денари.

Повеќе...