• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СРЕДБА ЗА РЕШАВАЊЕ НА АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ

09.04.2021 година

NIK_2863-01.jpeg

Наоѓање конечно решение за исплата на регресот за годишен одмор за 2020 година, проблемите со исплата на плата под минималната за вработените во администрацијата и  донесување на рамковниот закон за платите на вработените во јавниот сектор беа дел од прашањата за кои разговаравме на средбата со Министерката Јагода Шахпаска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, и Генералниот секретар Трпе Деаноски на 09.04.2021 година, одржаа работна средба со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

Повеќе...

БАРАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

06.04.2021 година 

Судскиот буџетски совет и судовите продолжуваат со старата пракса за непочитување на законите и подзаконските за пресметка на платите и додатоците на плата за судската полиција.

Иако самиот назив на Правилникот за зголемување на платата до 20% на припадниците на судската полиција за секој суд посебно е повеќе од јасен, предвиденото зголемување не е пресметано на основната плата туку исплатено како додаток на плата.

Повеќе...

ДОСЕГАШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

06.04.2021 година

Pance Kocovski mala

Прв претседател беше Пантелеј (Панче) Кочовски кој Најпрво бил претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од управата, правосудството и финансиските организации (чиј правен следбеник е Синдикатот на УПОЗ) од 27.02.1990 год. до 28.03.1991 год. Функцијата претседател ја извршувал волонтерски, а ја напуштил заради професионална презафатеност. Панче Кочовски бил вработен во Здружението за заштита на авторски и музички права на Република Македонија. 

Повеќе...

ЈУБИЛЕЈ 30 ГОДИНИ СИНДИКАТ НА УПОЗ

04.04.2021 година

На 05.04 пред 30 години, е формиран Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија.

Имено, паралелно со одвивањето на промените во синдикалното движење во државата, Синдикатот на УПОЗ започна процес на осовременување и следење на трендовите за изградба на силен и моќен синдикат во заштита на своето членство. Реформите ги започна со одржување на Првото Собрание (27.02.1990 год.), а на 5 април 1991 год. е основан Синдикатот на управа, правосудство, општествени организации и здруженија на граѓани на Македонија како правен следбеник на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од управата, правосудството и финансиските организации.

Повеќе...