• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ЗА ТРИ ДЕЦА МАЈКА, ЗА ЕДНО МАЌЕА

28.11.2022 година

316688243_8709283242445173_7961468930955961095_n.jpg

Судскиот буџетски совет на денешната седница, донесе одлука со која на Судиите, членовите на Судскиот совет и вработените во Судскиот совет, ќе им додели 20% додатоци на плата за месец ноември, а на судските службеници само 5%. 

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА БЕРОВО

28.11.2022 година

општина берово.jpg

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Берово. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Берово Ѓорѓи Пеовски од едната страна и Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски од другата страна. 

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ПРАВИЛНА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПЛАТА И ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА ПЛАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

25.11.2022 година

Синдикатот на УПОЗ испрати писмено барање до Судскиот буџетски совет за правилна исплата на додатоците и надоместоците на плата, но и исплата на разликата на додатоците на плата за последните три години.

Во натамошниот текст, Ви го пренесуваме барањето на Синдикатот на УПОЗ.  

Повеќе...

ПРАВОТО НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА 2020 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОСТВАРУВА ПРЕКУ ТУЖБИ

20.11.2022 година

Незаинтересираноста на Владата да ги почитува правата од Колективниот договор за државната управа, локалната самоуправа и правосудните органи, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (Синдикат на УПОЗ), покрена активности за остварување на правото на регрес за годишен одмор за 2020 година по судски пат.

Иако Синдикатот на УПОЗ се обидуваше во изминатиот период низ разговори со Владата да најде заедничко прифатливо решение, до тоа не дојде. Со цел да не настане застарување на ова право, Синдикатот е принуден тоа да го оствари по судски пат.

Повеќе...