• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

26.11.2020 година

rsz_dsc_0001.jpg

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор, исплата на регресот за годишен одмор и измените во Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Јетон Шаќири.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски одржаа  работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Јетон Шаќири.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ЗА ЗАБОЛЕНИТЕ ОД КОВИД - 19 ДА ИМ СЕ ИСПЛАЌА ПЛАТА ВО ВИСИНА ОД 100%

20.11.2020 година

Со оглед на тоа што Владата на Р.С. Македонија на 17-тата седницата од 03.11.2020 година, донесе Заклучок со кој се утврди надоместок на плата за привремена спреченост за работа поради Ковид - 19 да изнесува 100% од основицата за надоместок на плата, но на 21-вата седница одржана на 17.11.2020 година истиот заклучок беше поништен, и од тие причини Синдикатот на УПОЗ денес реагираше и писмено се обрати до Владата на Северна Македонија со барање кое го пренесуваме во целост:  

“На 21-та Седница на Владата на С. Македонија одржана на 17.11.2020 година, донесен е  Заклучок со кој се наведува дека висината на надоместокот на плата за привремена спреченост од  работа на вработени лица во министерствата и органите на државната управа, организациите утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и на општините, градот Скопје и општините на градот Скопје, заболени од КОВИД-19 (Коронавирус), вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза но се асимтоматични (односно немаат знаци на болест), а за кои е констатирано дека се заболени КОВИД-19, ќе се пресметува и исплатува согласно закон и колективен договор.

Повеќе...

ПРОБЛЕМИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ПОЧНУВААТ ДА СЕ РЕШАВААТ

19.11.2020 година

20201119_121504.jpg20201119_121451.jpg

На online средбата со министерот за правда Бојан Маричиќ Синдикатот на УПОЗ побара конкретни одговори и рокови за реализација на барањата на Синдикатот на УПОЗ кои се однесуваат за вработените во судовите и обвинителствата и кои години наназад не се решаваа и не постоеше воља кај надлежните. Конечно на оваа средба беше договорено дека и Правилникот за додатоци на плата на судската полиција ќе биде донесен најдоцна за 20 дена.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, Потпретседателот на Синдикатот на УПОЗ за правосудство Верица Тасева и Претседателот на Синдикалната организација на јавните обвинителства Изабела Илиева остварија online и втора работна средба со Министерот за правда г-дин Бојан Маричиќ и советникот на Премиерот за труд и социјална политика Милан Живковиќ.

Поради здравствената состојбата во државата средбата се одржа преку платформата ЗООМ, а истата претставува продолжување на напорите на Синдикатот на УПОЗ за подобрување на правата на вработените во судовите и обвинителствата.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА ВО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

19.11.2020 година

На работната средба со директорот на Фондот за здравствено осигурување Стево Крстевски се разговараше пред се за почитување и правилна имплементација на одредбите од Колективниот договор за вработените во Фондот за здравствено осигурување главна тема на разговор на претставниците на Синдикатот на УПОЗ и директорот на Фондот за здравствено осигурување, како и за други значајни прашања за вработените.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и заменик претседателот на синдикалната организација на Фондот за здраствено осигурување (ФЗО) Бранко Аџигогов одржаа работна средба со Директорот на Фондот за здраствено осигурување Стево Крстевски.

Повеќе...

ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

16.11.2020 година

средба АВРМ.jpg

Потпишување на нов Колективен договор и продолжување на социјалниот дијалог и партнерство беа темите за разговор на денешната средба на претставниците на Синдикатот на УПОЗ и директорот на Агенцијата за вработување.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски, Претседателот на Синдикалната организација при Агенцијата за вработување Стефанка Витеска и Членот на Советот на ССМ од Синдикатот на УПОЗ Бењат Бакии одржаа работна средба со Директорот на Агенцијата за вработување на С. Македонија (АВРСМ).

Повеќе...