• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПРОТЕСТОТО Е СЕ ПОИЗВЕСЕН

22.03.2022 година

Наместо во овој период да се одржуваат редовни средби со синдикатите и да се најдат решенија за исплата на минималната плата и скалесто усогласување на останатите плати, Владата на Р.Северна Македонија го прекина социјалниот дијалог.

На девет дена пред месец април и исплата на новата вредност на минималната плата, Владата се уште не измени ниту еден посебен закон во кој се регулираат платите на вработените во управата и правосудството.

Без да се направат законски измени, ниту еден вработен во управата и правосудството нема да ја добие новата вредност на минималната плата и повторно само овие вработени како и до сега ќе останат со плата под минималната плата.

Повеќе...

СКАЛЕСТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА УПРАВАТА И ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЈА?

07.03.2022 година

Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период презеде конкретни активности и оствари средби со Министрите за труд и социјална политика, информатичко општество и администрација  и правда. Главна тема на разговор на овие средби беше скалестото усогласување на платите на вработените во управата и правосудните органи со порастот на минималната плата.

Како резултати на нашите преземени активности и средби, Владата на Р.С. Македонија на Деветнаесеттата седница одржана на 02.03.2022 година, донесе заклучок со кој Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да подготви и најдоцна во рок од 14 дена до Владата да достави Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, по скратена постапка во однос на усогласување со Законот за минималната плата.

Повеќе...

НОВАТА ВРЕДОСТ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСТАНАТИТЕ ПЛАТИ ГЛАВНА ТЕМА НА СРЕДБАТА СО МИНИСТЕРКАТА ЈОВАНКА ТРЕНЧЕВСКА

02.03.2022 година
rsz_ace_3442.jpg

Скалесто зголемување на платите во администрацијата и правосудството, измената на посебните закони кои ги регулираат платите во администрацијата и правосудството и проблемите на вработените во центрите за социјална работа беа дел од прашањата на Синдикатот по кои се разговараше на средбата со Министерката Јованка Тренчевска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, членот на Извршниот одбор Александар Диље и претставникот на Синдикатот на УПОЗ од Центрите за социјална работа Габриела Јаневска Гиовска одржаа работна средба со Министерката за труд и социјална политика г-ѓа Јованка Тренчевска.

Повеќе...