• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД 1326 БАРАЊА РЕАЛИЗИРАНИ ЗА ДВЕ ГОДИНИ ПО ОСНОВ НА КОВИД 19

25.02.2022 година

Во месец април 2020 година, Синдикатот на УПОЗ од Солидарниот фонд, прв од Синдикатите започна да врши исплата на неповратна парична помош за секој член кој ќе биде заболен од вирусот Ковид 19 со цел финансиски да им помогне во подмирувањето на дел од трошоците за лекувањето. Во период од две години, а заклучно со 16.02.2022 година, вкупно се реализирани 1326 барања за Ковид 19 во вкупен износ од 4.839.000 денари, или 78.682 евра.

Во периодот од 01.01 до 16.02.2022 година (45 дена), до Синдикатот на УПОЗ пристигнаа 339 барања по најразлични основи од кој 253 барања се за Ковид 19 а тоа значи дека само за 45 денови од Солидарниот фонд на синдикатот на УПОЗ по основ Ковид 19 беа исплатени 789.000,00 денари или 12.829 евра.

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА

18.02.2022 година
rsz_img_1269.jpg

Преставниците на Синдикатот на УПОЗ на денешната средба го запознаа Министерот за правда проф. д-р Никола Тупанчески за проблемите со кои се соочуваат вработените во правосудството а се постигна и договор, дека сите отворените прашања се решаваат тековно, со цел да се овозможат подобри услови за работа за вработените

На барање на Синдикатот на УПОЗ, кој беше преставуван од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на СО при Јавните обвинителства Изабела Илиева, претседателот на СО при Основен суд Велес Горанчо Чолаков и Советникот Пецо Грујовски од едната страна и Министерот за правда проф. д-р Никола Тупанчески од другата страна, одржа работна средба на која беа покренати неколку отворени прашања за вработените во правосудството, со особен акцент на зголемувањето на платите.  

Повеќе...

ЗА ЕДЕН МЕСЕЦ ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ СЕ ИСПЛАТЕНИ 12.500,00 ЕВРА НЕПОВРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

16.02.2022 година

Денес 16.02.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 289 неповратни барања во вкупен износ од 1.061.400 денари од кои 253 барања во износ од 789.000 денари се реализирани барање по членот 28 од Правилникот за солидарен фонд, а кој се однесува на парична помош за заболување од вирусот Ковид 19.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот, денес 16.02.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата втора седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени и реализирани пет барања во вкупен износ од 17.600 денари. Три барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 18.000 денари, а беше доделена и една парична помош по основ елементарна непогода во износ од 30.000 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и 11 барања за парична позајмица по разни основи а беа одобрени вкупно седум позајмици во вкупен износ од 150.000 денари.

Повеќе...

СКАЛЕСТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, ГЛАВНА ТЕМА НА РАЗГОВОР СО МИНИСТЕРОТ АДМИРИМ АЛИТИ

10.02.2022 година

MIOA VS UPOZ.jpg

Скалесто зголемување на платите во администрацијата, измена на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавнито сектор, исплата на регресот за годишен одмор за 2020 и 2022 година и отпочнување на преговори за продолжување на Гранскиот колективен договор, беа дел од прашањата на Синдикатот на кои се разговараа на средбата со Министерот Адмирим Алити.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски и членот на Извршниот одбор Александар Диље одржаа работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Адмирим Алити.

Повеќе...

ПЛАТИТЕ МОРА СКАЛЕСТО ДА РАСТАТ

09.02.2022 година

Со зголемување на минималната плата и немањето слух на Владата скалесто да се покачат останатите плати, ќе се оствари она што Синдикатот на УПОЗ го прогнозираше, а тоа е крах на системот на плати во администрацијата и правосудството.

За Синдикатот на УПОЗ е несфатливо не знаењето на Владата за начинот на пресметка и исплата на плати на сопствените работници. Со новата вредност на минималната плата Владата за првпат во историјата на Македонија ќе направи цела категорија вработени во администрацијата кои досега беа барем малку над минималната плата сега да примат минимална плата.

Повеќе...