• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА

02.11.2020 година

Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки Скопје, како резултат на проектот ЗАШТИТЕТЕ ГО ПРАВОТО НА ВАШИТЕ ПРАВА, подготви краток видео спот. 

#eyfcoe 

ПОТПИШТАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА КУМАНОВО

02.11.2020 година

Opstina Kumanovo.jpg

На 30.10.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и Општина Куманово претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Општина Куманово Дарко Станојковски  и Градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски го потпишаа Колективниот договор за вработените во Општина Куманово.

Повеќе...

ОСТВАРЕНА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА С. МАКЕДОНИЈА

28.10.2020 година

122914552_3538061766252989_5190369494460944554_n.jpg

**Сликата е преземена од сајтот на Владата на Р.С. Македонија

На барање на Синдикатот на УПОЗ во текот на вчерашниот ден Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски и Генералниот секретар Трпе Деаноски остварија работна средба со Претседателот на Владата на С. Македонија, Зоран Заев.

На средбата се разговараше за неколку прашања кои се од интерес за вработените во државната управа и правосудните органи, а тоа се состојбата со платите на вработените, примената на Гранскиот колективен договор и најавената можност за предвремено пензионирање на вработените.

Повеќе...

ОДРЖАНА СЕДНИЦАНА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

21.10.2020 година

Вчера, 20.10.2020 година Комисијата за солидарен фонд ja одржа 28-мата седница на, на која беа разгледани барања по најразлични основи и беа одобрени 84.600 денари неповратна помош и 176.000 денари парични позајмици.

Во периодот меѓу двете седници од 01.09 до 19.10.2020 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 152 барање во вкупен износ од 650.700 денари и тоа:

  • парична помош за новороденче - 15 барања во износ од 45.000 денари;
  • парична помош за прваче - 92 барања во износ од 276.000 денари;

    Повеќе...

СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

16.10.2020 година

DSC 6845 Large

Со овој договор Синдикатот на УПОЗ им овозможува на своите членови и на членовите на нивните потесни семејства да студираат и да ја плаќаат школарината на 12 месечни рати или во готово со 10 % попуст.

На ден 15.10.2020 година, во просториите на Меѓународниот славјански универзитет “Г.Р. Державин” во Свети Николе беше склучен договор за деловно техничка соработка со кој на членовите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) и нивните семејства им се овозможува студии по промотивни цени.

Повеќе...