• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ПРОДОЛЖУВА СО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ КОИ ИМААТ ПРВАЧЕ

01.09.2022 година 

302138124_8282934425080059_7062779684348203588_n.png

Членовите на Синдикатот на УПОЗ преку Солидарниот фонд, со поднесување на целосна документација за остварување на неповратна парична помош за прваче, ќе им биде исплатен износ во висина од 3.000,00 денари. 

Повеќе...

ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ДОБИЈА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

25.08.2022 година

кавадарци.jpg

Денес, 25.08.2022 година, во просториите на Општина Кавадарци, беше потпишан Колективениот договор за вработените во Општина Кавадарци, со кој се унапредија правата од работен однос за вработените во локалната самоуправа.

Овој колективен договор беше потпишан од страна на Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Кавадарци Зоран Ифтимов од едната старна и градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев од другата страна.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

24.08.2022 година 

петровец.jpg

Денес, 24.08.2022 година, во просториите на Општина Петровец, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Петровец. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпиша претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Петровец Елена Младеновска од едната старна и Градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски од другата страна. 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Петровец како вработувањето и унапредувањето, платите и надоместоците, регресот за годишен одмор итн. 

Радува фактот што Синдикалната организација при Општина Петровец, самоиницијативно од страна на вработените се формираше во почетокот на месец јули, и по само месец дена се подготви и потпиша текст на Колективен договор. 

ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЌЕ ДОБИЈАТ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ИЗНОС ОД 2.806,00 ДЕНАРИ

16.07.2022 година

опстина центар.jpg

Во просториите на Општина Центар претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на СО при Општина Центар Лидија Неделковска од едната страна и градоначалникот Горан Герасимовски од другата страна, беше потпишан анекс на колективниот договор за вработените во Општина Центар, преку кој вработените во општината со платата за месец август, ќе добијат усогласување во износ од 2.806,00 денари. 

Повеќе...