• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПРОСЛАВАТА ЗА ЈУБИЛЕЈОТ ОДЛОЖЕНА

02.04.2021 година

На 05.04.2021 година, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија прославува 30 години од формирањето.

Заради здравствената криза предизвикана од вирусот Ковид – 19, Синдикатот на УПОЗ не е во можност да организира прослава на овој значаен јубилеј. Во наредниот период кога ќе бидат создадени услови овој јубилеј ќе се обележи на соодветен начин и на истиот ќе бидат поканети членовите на органите и телата на Синдикатот пријатели и долгогодишни соработници на Синдикатот, гости од синдикатите од државата и странство со кои Синдикатот на УПОЗ соработувал, претставници на Владата и др.

На оваа свеченост ќе биде промовирана и монографијата во која се содржани сите позначајни моменти од формирање на Синдикатот до денес.

Повеќе...

ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ВО ИЗОЛАЦИЈА ОД КОВИД 19 ЌЕ ДОБИВААТ ПОЛН ИЗНОС НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

17.03.2021 година

Во изминатиот период Синдикатот на УПОЗ неколку пати реагираше до Владата и Министерството за труд и социјална политика укажувајќи на фактот дека Владата како работодавач треба да се грижи за безбедноста и здравјето на вработените и да има во предвид дека задршката на плата на вработените кои се заразени од Ковид -19 или се во самоизолација ќе направи сериозен удар врз материјално – социјалната положба на вработените.

Повеќе...

СОЛИДАРНА ПОМОШ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПОЗ

11.03.2021 година

Во периодот од 01.02.2021 година до 10.03.2021 година и од седницата на Комисијата за Солидарен фонд одржана на 11.03.2021 година по разни основи се одобрени и исплатени вкупно 177 барања во износ од 993.100,00 денари.

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ и натаму продолжува со зголемени активности, особено од почетокот на појавата на вирусот Ковид 19 со доделување на солидарна помош на своите членови. Во целиот период од почетокот на здравствената криза до денес, на над 550 членови на Синдикатот кои беа заболени, им беше доделена неповратна парична помош во износ од 2.296.000,00 денари.

Повеќе...

ИТНО БАРАЊЕ ДО ВЛАДАТА И КОМИСИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

11.03.2021 година

Со оглед на зголемениот број заразени со новиот вид од вирусот Ковид - 19, непочитувањето на Одлуката на Владата и препораките на Комисијата за заразни болести, Синдикатот на УПОЗ повторно се обрати до Владата и Комисијата за заразни болести и побара веднаш да се преземат мерки за заштита на здравјето на вработените.

Синдикатот на УПОЗ повторно се обрати до Владата и до Комисијата за заразни болести и побара стриктно почитување на мерките за заштита на здравјето на вработените.

Голем број раководители на институции покрај зголемениот број на заразени вработени и граѓани, од неразбирливи причини воопшто не ја почитуваат Одлуката на Владата и препораките не Комисијата за заразни болести и им наредија на вработените да се вратат на работните места без да постојат основни услови за извршување на работните задачи согласно препораките.

Повеќе...