• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОДОБРЕНИ ПОВЕЌЕ ОД 1.000.000 денари ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

 

22.09.2021 година

Денес 22.09.2021 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 35-та седница, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу двете седници, беа исплатени 242 барања од кои 172 барања се неповрати средства во износ од 617.500 денари и 73 позајмици во износ од 450.000 денари.

Продолжувајќи ги активностите Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ, на ден 22.09.2021 година (среда) беа разгледани барања на членовите по разни основи. 14 барања беа поднесени и одобрени по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 98.800 денари. Две барања беа поднесени и реализирани по основ за загрозена материјална состојба во вкупен износ од 16.000 денари, пет барања беа реализирани по парична помош за лекување во вкупен износ од 64.400 денари, а беа одобрени и шест позајмици (школување и лекување) во вкупен износ од 138.000 денари.

Повеќе...

ПОТПИШАНИ ИЗМЕНИ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

06.08.2021 година

rsz_dsc_8711.jpg

На ден 06.08.2021 година (петок), во просториите на Царинската управа од страна на директорката Славица Кутиров и Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација при Царинската управа членка на УПОЗ Тони Апостоловски, како и Самостојниот Синдикат на Царинската управа, беа направени измени на Колективниот договор кој ги опфаќа измените во систематизацијата на работните места. Ваквите измени и дополнувања на колективниот договор, особено во делот на систематизацијата ќе допринесат за подобра функционалност на работата во Царинската управа. 

Повеќе...

РАЗГОВОРИ ЗА КОРЕКЦИЈА НА ПЛАТИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА

29.07.2021 година

MF UPOZ.jpg

Вчера попладне, во Министерството за финансии на барање на Синдикатот на УПОЗ се одржа работна средба на која главна точка беше предлогот на Синдикатот на УПОЗ доставен до Владата на РСМ за поинаква пресметка на платите на државната администрација и другите вработени во институциите на државната управа и нивна корекција. На состнокот покрај Министерот за финансии Фатмир Бесими учествуваше и Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири. Од Синдикатот на УПОЗ покрај претседателот на Синдикатот Пецо Грујовск, учествуваа и Верица Тасева – потпреседател на Синдикатот на УПОЗ за правосудството и Александар Диље – член на Одоборт за административни службеници на Синдикатот на УПОЗ. На состнокот беше прифатео барањето на Синдикатот на УПОЗ и беше договорено да се формира работна група која после годишните одмори ќе се отпочне со работа за нов начин за пресметка на платите.

Подолг период а и на последната седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ се разговараше за покренување на прашањето за корекција на платите во државната администрација. Со оглед што, и нашата држава се соочи со здравствената криза предизвикана од вирусот Ковид – 19, ваквото барање беше во мирување. Но за Синдикатот на УПОЗ ова е приоритетно прашање за наредниот период.

Повеќе...

СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРКАТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

28.07.2021 година

sredba UJP.jpg

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација при Упаравата за јавни приходи Васе Неданоски, денес одржаа работна средба со Директорката Сања Лукаревска на која разговараа за повеќе актуелни прашања, значајни за вработените во управата.

Главна тема на денешната средба беше Колективниот договор за вработените во Управата за јавни приходи, односно потпишување на спогодба за негово продолжување. Имено Колективниот договор за вработените во УЈП е потпишан во 2015 година, но без оглед што е истечен рокот на неговата важност (неговите одредби важат до потпишување на нов), па се јави потреба за негово продолжување со одредени измени и дополнување.

Повеќе...