• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

01.04.2022 година

rsz_СЛИКА_ПИОМ (1).jpg

На 31.03.2022 година, во Скопје, се потпиша Колективниот договор за вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Со потпишувањето на овој Колективен договор се утврдија и дополнително се унапредија правата од работен однос за вработените во фондот. Колективниот договор беше потпишан од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Фонд за ПИОМ, Милинко Влаховиќ од едната страна и В.Д. Директорот на Фонд за ПИОМ, Дритан Беџети, од другата страна.

Повеќе...

ПРОТЕСТОТО Е СЕ ПОИЗВЕСЕН

22.03.2022 година

Наместо во овој период да се одржуваат редовни средби со синдикатите и да се најдат решенија за исплата на минималната плата и скалесто усогласување на останатите плати, Владата на Р.Северна Македонија го прекина социјалниот дијалог.

На девет дена пред месец април и исплата на новата вредност на минималната плата, Владата се уште не измени ниту еден посебен закон во кој се регулираат платите на вработените во управата и правосудството.

Без да се направат законски измени, ниту еден вработен во управата и правосудството нема да ја добие новата вредност на минималната плата и повторно само овие вработени како и до сега ќе останат со плата под минималната плата.

Повеќе...

СКАЛЕСТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ЗА УПРАВАТА И ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЈА?

07.03.2022 година

Синдикатот на УПОЗ во изминатиот период презеде конкретни активности и оствари средби со Министрите за труд и социјална политика, информатичко општество и администрација  и правда. Главна тема на разговор на овие средби беше скалестото усогласување на платите на вработените во управата и правосудните органи со порастот на минималната плата.

Како резултати на нашите преземени активности и средби, Владата на Р.С. Македонија на Деветнаесеттата седница одржана на 02.03.2022 година, донесе заклучок со кој Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да подготви и најдоцна во рок од 14 дена до Владата да достави Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, по скратена постапка во однос на усогласување со Законот за минималната плата.

Повеќе...