• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

25.02.2021 година

153488653_471817987343414_3744499160196223730_n.jpg

Вчера, 24.01.2021 година, по неколку месечни преговори, Синдикатот на УПОЗ и Општина Гевгелија, претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, претседателот на Синдикалната организација Драгица Јованова и Градоначалникот на Општина Гевгелија Сашо Поцков го потпишаа Колективниот договор со кој се регулираат и унапредуваат правата на вработените во Општина Гевгелија.

Главна цел при оваа активност беше унапредување на правата од работен однос, но и мотивацијата на вработените во општината. Со овој договор, кој за прв пат се потпшува во Општина Гевгелија се регулираат правата и обврските на вработените.  

Повеќе...

НАДМИНАТИ ПРОБЛЕМИТЕ И НЕДОРАЗБИРАЊАТА

22.02.2021 година

20210222_143212.jpg

На 19.02.2021 година Синдикатот на УПОЗ ја одржа втората работна средба во Фондот за здравствено осигурување на која се разговараше за неколку отворени прашања во врска со примената на Колективниот договор  како и околу распоредот и ангажирањето на вработените во услови на криза предизвикана од вирусот Ковид 19.

На првата средба одржана на 27.01.2021 година со директорите на Фондот за здравствено осигурување Стево Крстевски и Фатон Амети се разговараше во врска со проблемите кои настанаа околу остварувањето на правата на вработените од колективниот договор. На состанокот беше речено дека Фондот ќе ги почитува сите одредби од потпишаниот колективен договор и дека јубилејните награди кои им следуваат на вработените согласно стариот колективен договор се веќе реализирани.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

12.02.2021 година

rsz_20210212_130647.jpg

Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот договор за вработените во министерството. Со овој колективен договор се унапредени и правата на вработените во шумската полиција, кои низ годините наназад своите права ги остваруваа по судски пат а со тоа се оштетуваше буџетот на министерството.

Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство претставувани од Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалнта организција Александар Диље од една страна и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во МЗШВ.

Повеќе...

СОСТАНОК НА СИНДИКАТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ОД ЦЕНТРАЛНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

12.02.2021 година

rsz_20210212_101019.jpg

Денес се одржа online состанок на синдикатите членки на EPSU – Европската федерација на синдикатите од Централна и Југоисточна Европа. На состанокот на кој учествуваа 28 претставници на синдикатите, учествуваше и претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) Пецо Грујовски.

Повеќе...

НЕКОИ ПРАШАЊА И НАТАМУ ОСТАНУВААТ ОТВОРЕНИ

11.02.2021 година

rsz_20210210_120935.jpg

На барање на Синдикатот на УПОЗ, вчера 10.02.2021 година, во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа работен состанок меѓу претставниците на Синдикатот и Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) Јетон Шаќири, на кои се разговараше за прашања кои се од исклучително значење за административните службеници и Синдикатот. На овој состанок, Синдикатот го преставуваа, Претседателот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и членовите на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски и Александар Диље.  

Иако 2020 година е веќе зад нас, некои прашања и натаму остануваат отворени во однос на доследна примена на Гранскиот колективен договор. На оваа средба, од страна на Синдикатот на УПОЗ беше побарано, истиот доследно да се применува од двете страни, затоа што колективниот договор е облигаторен однос меѓу двата социјални партнери и мора да се почитува. Она на што сакаме да укажеме е дека, најголем проблем во овој момент неисплатата на регресот за годишен одмор за 2020 година, а потоа неучеството на претставниците на Синдикатот во креирање на буџетот кај работодавачот, неисплатените дневници за службени патувања за 2020 година итн.

Повеќе...