• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

СОРАБОТКАТА СО РАЗВОЈНИОТ ЦЕНТАР ЗА МЛАДИ ПРОДОЛЖУВА

09.07.2022 година

trpe i aleks.jpg

На ден 08.07.2022 година, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и Програмскиот директор на Развојниот центар за млади Александра Кнежевиќ, ја продолжија соработката која Синдикатот на УПОЗ и Развојниот центар за млади ја остваруваа во последните две години.

Повеќе...

31 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

08.07.2022 година

rsz__mg_3320.jpg

На денешен ден пред 31 година е формиран Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани  на РМ (Синдикат на УПОЗ). Од далечната 1991 година тој започна да дејствува како самостојна и независна организација на вработените во органите на државната управа, правосудните органи и финансиските организации.

До 1991 година тој дејствуваше во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ). Но промените во општествено-економските односи ја наметнаа потребата од реформи и приспособување на новите услови.

За да одговори на новото време и новите предизвици, тој се реформира и конституира во современа, модерна работничка организација, со нов начин на организирање и нови методи на дејствување. Целта на реформите беше да се покаже дека во нашата држава работниците мораат да бидат клучни фактори и секогаш да бидат вклучени во предлагањето  и носењето на сите законски решенија и економско-социјални политики кои се однесуваат на нивниот статус.

Повеќе...

И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА ГИ УСОГЛАСИ ПЛАТИТЕ СО ПОРАСТОТ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПРЕКУ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

01.07.2022 година

rsz_20220630_162313.jpg

На ден 30.06.2022 година, во просториите на Општина Струмица, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Струмица. Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Струмица Никола Стоилов од едната страна и Градоначалникот на Општина Стумица Костадин Костадинов од дргата страна.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Струмица и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата.  

Повеќе...

ДОГОВОРЕНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР

01.07.2022 година 

таравари.jpg

Синдикатот на УПОЗ преставувана од Претседателот Трпе Деаноски и Градоначалникот на општина Гостивар д-р Арберн Таравари, на 30.06.2022 година, потпишаа анекс на колективниот договоро за вработените во Општина Гостивар, со што се усогласија платите во износ од 2.806,00 денари. 

На средбата беше дискутирано и за начинот на остварување на поголеми права за вработените во општината, а со ова потпишување на Анексот на Колективниот договор сите вработени ќе добијат усогласување на платите со порастот на минималната плата.