• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД ЈА ОДРЖА СВОЈАТА ПРВА СЕДНИЦА ВО НОВ СОСТАВ

29.12.2021 година 

На 28.12.2021 година, Комисијата за солидарен фонд со цел да им излезе во пресрет на членовите на Синдикатот пред новогодишните празници, ја одржа својата 1-ва седница во новиот состав, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу двете седници, беа реализирани 148 барања од кои 147 барања се неповрати средства во износ од 549.100 денари и 1 позајмици за лекување во износ од 20.000 денари.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ, на ден 28.12.2021 година (вторник) ја одржа својата прва седница во нов состав. За членови согласно Одлуката на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ беа избрани Илија Смилев, Горан Рајковски од Воено медицински центар, Нимет Беќири од Фондот за здравствено осигурување, Игор Трајковски од Агенцијата за катастар на недвижности и Арменд Ибраими од Царинската управа на РСМ.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РСМ

21.12.2021 година
7p.JPG

Денес, 21.12.2021 година, во просториите на Кабинетот на Претседател на РСМ, се потпиша Колективениот договор за вработените во Кабинетот на Претседател на РСМ. Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Кабинетот на Претседател на РСМ Гуле Гулев и Генералниот секретар на Кабинетот на Претседател на РСМ, Миле Бошњаковски од страна на работодавачот.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

14.12.2021 година

rsz_20211214_100515.jpg

Во просториите на Синдикатот на УПОЗ на 14.12.2021 година се потпиша Колективниот договор за вработените во Центарот за образование на возрасните со кој се унапредија правата на вработените од работен однос.

На 14.12.2021 година, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Центарот за образование на возрасните, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Ирена Милков од една страна и Директорката на Центарот за образование на возрасните Аделина Алији го потпишаа Колективниот договор за вработените во Центарот за образование на возрасните.  

Повеќе...

ОСМИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ УСВОИ РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПЛАТИТЕ

13.12.2021 година

Делегатите на Осмиот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ кој се одржа на 10.12.2021 година, усвоија резолуција за платите со што ќе се побара зголемување и усогласување на платите во државната администрација. Усвоената резолуција, ќе биде доставена до Владата на РСМ а воедно ќе биде побарана средба со Премиерот на РСМ со цел резулоцијата да биде образложена и да се разговара за платите на вработените во управата и правосудството. 

Врз основа на интензивните активности во врска со платите на вработените во управата и правосудството кои во изминатиот период ги презеде Синдикатот на УПОЗ, а незадоволни од односот на Владата како нивни работодавач, делегатите на 8-иот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ предложија Конгресот да усвои резолуција за платите на вработените во управата и правосудството.

Поаѓајќи од податоците за висината на платите, констатираа дека во управата и правосудството, платите заостануваат во однос на платите на сите вработени во другите институции  од јавниот сектор.

Повеќе...

ОДРЖАН ОСМИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

10.12.2021 година

 rsz_120211210_131128.jpg

Трпе Деаноски со акламација беше избран за Претседател на Синдикатот на УПОЗ. На Конгресот беше избран и Надзорен одбор а се усвоија и Извештајот за работа на Синдикатот на УПОЗ меѓу 7.Собрание и 8.Конгес, Измените и дополнвуањата на Статутот на Синдикатот на УПОЗ како и Програмските активности за период 2021 – 2026 година.

Денес, 10.12.2021 година, во Хотелот Холидеј Ин во Скопје, се одржа Осмиот Конгрес на Синдикатот на УПОЗ под мотото “САМО ЕДИНСТВЕН СИНДИКАТ Е МОЌЕН СИНДИКАТ”.

На Конгресот од вкупно 71 делегат присутни беа и зедоа учество во работата 66 делегати. Како гости на Конгресот присуствуваа делегации од братските синдикати од регионот од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Турција.

Повеќе...