Денес, 25.02.2021 година, Синдкатот на УПОЗ поднесе барање за вонреден инспекциски надзор до Државниот инспекторат за труд, во врска со ...

Вчера, 24.01.2021 година, по неколку месечни преговори, Синдикатот на УПОЗ и Општина Гевгелија, претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ ...

На 19.02.2021 година Синдикатот на УПОЗ ја одржа втората работна средба во Фондот за здравствено осигурување на која се разговараше ...

Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот ...

Денес се одржа online состанок на синдикатите членки на EPSU – Европската федерација на синдикатите од Централна и Југоисточна Европа. ...

На барање на Синдикатот на УПОЗ, вчера 10.02.2021 година, во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа ...

Решавање на проблемите на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и подобрување на условите и средствата за работа, примена на ...

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор и поединечните колективни договори, непреченото остварување на правата кои призлегуваат од нив (исплата ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video