Денес, 10.02.2023 година со прес конференција за новинарите и одржување на почетниот состанок на конзорциумиот, Синдикатот на УПОЗ заедно со ...

Незадоволство од состојбата со платите постои и во Бирото за јавни набавки, кое е орган во состав на Министерството за ...

Денес, во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Ранковце.  Колективнито договор од страна на ...

Унапредување на соработката, присуство на Синдикатот во работата на Судскиот буџет, продолжување со исплатата на додатоците на плата на судската ...

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, со потпишување на Колективен договор, се унапредија правата од работен однос за вработените ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video